Småbrekke til Gullhorgabu

Publisert av: Bergen og Hordaland Turlag
Annonse

Om turen

Turen starter ved riksveien og går langs Småbrekkevatnet. Herfra bærer det i litt bratt stigning et stykke oppover før du renner ned til Moastølen, et fint pausested. Nå stiger terrenget slakt og jevnt oppover mot Gråvitatjørnene. Like over disse møter du en kneik opp til Storlitjørna. Fra Storlitjørna går ruten i hovedsak langs sommertraséen, men her vil kvistingen variere litt avhengig av snøforholdene. Det kan være rasfare langs østsiden av vatnet og siden opp fra vatnet kan være snørik, slik at kvistingen som regel legges mot vestre side av søkket opp fra vatnet. Omsider oppe på Høgda er turen vanligvis gjort; snøen fyller skårene i terrenget og gir fint renn ned til hytten. Normalt kvistes det til skolens vinterferie og til etter påske. Både i og utenfor kvisteperioden anfales at du følger med på kart og kompass underveis.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Bil på E16 til Dale/Bulken, og rv314 opp Bergsdalen til Småbrekke.
Annonse

Publisert av

Bergen og Hordaland Turlag