Elgsjøen - Dalbusjøen

Legg til huskeliste
Annonse

Fjelltur for hele familien

Utgangspunktet er Elgsjømoen setergrend. For å komme dit må du ta av fra Rv30 der det er skiltet til Hessdalen, ca. 2 km nord for Ålen sentrum. Følg fylkesvegen til endes, ca. 15 km. Herfra følger du bomvegen, kr.30,-, til Øyungen. Etter ca. 10 km tar vegen til Elgsjømoen av til venstre, skiltet i krysset. Etter ca. 2,5 km går vegen over Gardåa opp på Elgsjømoen. Sving til venstre, og det er gode parkeringsmuligheter. Stien mot Dalbusjøen starter langs gjerdet mot setervollene. De første kilometerne går stien gjennom åpen fjellbjørkeskog i lett kupert lende. Skogbotnen langs stien bærer preg av at her har det flere steder vært menneskelig aktivitet tidligere. Storbekken passerer du i det bjørkeskogen forlates. Denne bekken renner ned i Korstjønna. Fiskekort for hele området selges på butikker og bensinstasjoner i Ålen og Hessdalen og på nettstedet: inatur.no. Stien fortsetter nå i åpent, flatt lende, og underlaget veksler mellom myr og fast bakke. Etter en drøy kilometer passerer du Krokbekken som renner ut i Forda. Stien følger nå Forda oppover. Her er det ypperlige fiskemuligheter i stillene og hølene. For den som ikke er fiskeinteressert, er området langs Forda i seg selv svært naturskjønt. Ved Dalbusjøen er det mange fine rasteplasser. Sjøen er privateid og fiskekort gjelder ikke her. Med unntak av i noen små myrpartier er stien fra Elgsjømoen til Dalbusjøen tydelig og lett å følge. Stien fortsetter langs sjøen, forbi ei seter som tilhører en gard på Os, og videre mot Vangrøftdalen i Dalsbygda.

Adkomst med egen bil

Utgangspunktet er Elgsjømoen setergrend. For å komme dit må du ta av fra Rv30 der det er skiltet til Hessdalen, ca. 2 km nord for Ålen sentrum. Følg fylkesvegen til endes, ca. 15 km. Herfra følger du bomvegen, kr.30,-, til Øyungen. Etter ca. 10 km tar vegen til Elgsjømoen av til venstre, skiltet i krysset. Etter ca. 2,5 km går vegen over Gardåa opp på Elgsjømoen. Sving til venstre, og det er gode parkeringsmuligheter.
Annonse