Rundt Eikelandsvannet fra Lille Verås på sti og vei til Rosseland med retur på sørsida til Eikeland (Vennesla)

Publisert av: Skautrollet
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  10,4 km
  3 timer
 • Sesong
  Mar - okt

Innledning

Dette er en krevende tur som passer for de som vil ha en skikkelig lang skautur og som syns det er fint å bli kjent i et nytt terreng. Turen er uten sti i ca. 1 kilometer nord for Eikelandsvannet og med litt mer sti i sørdelen av vannet. MEN stien er merket der det ikke er sti/vei. Ta som et minimum med ut kartet eller et skjermdump av dette kartet. Gjerne også kompass. På det viset ser du til enhver tid omtrent hvor lang tid du har igjen av turen (selv om løypa er merket).

Detaljbeskrivelse

Etter du har parkert langs Veråsveien, tar du skogsveien på høyre hånd. Den har kvalitet som en bilvei den første kilometeren. Gå rett frem til du ser veien deles i to. Ta til venstre over en bekk. Kvaliteten på veien blir lavere, den er nå egnet for firhjulinger. Veien går bratt oppover et stykke. Når du kommer på toppen, er veien du skal ta til høyre for å komme til Rosseland utydelig. Det er merket med gule bånd, se bilder. Du tar altså inn til høyre og sikter rett frem på nærmeste kolle. Der kommer du til høyspentmast og det er et utsiktspunkt med utsikt helt til sjøen.

Passer rett frem mellom de to mastefestene og fortsett rett frem til du ser merkingen. Du skal etterhvert mellom to skogstjern som du vil få øye på etter å ha gått ca. 500 meter. Følg merkingen. Etterhvert kommer du til en vei der du ser at firhjulinger har kjørt. Den er utydelig og forsvinner av og til. Derfor må du følge merkingen. Etterhvert kommer du ned til myra mellom de to tjernene og du passerer over en bekk. Så kommer du til en tydelig skauvei og følger den til Rosseland. Denne veien er ikke merket da det er umulig å ta feil.

Rosseland består av noen få gårder, det er en gårdsbutikk der og griser/kyrer som beiter ute.

Ta til høyre når du kommer til den asfalterte veien. Når du er ferdig med sletta skal du ta opp hele den lange asfalterte bakken (ca 1 km). På toppen av denne tar du skogsbilvei (med bom) inn til høyre. Følg denne veien til veis ende.

Etterhvert deler den etterhvert mindre skogsbilveien seg i to. Ta stien til høyre og følg merkingen som nå varer helt til Eikeland. Etterhvert bli stien mer utydelig fordi du kommer inn i et hogstfelt der greiner ikke er fjernet. Derimot er det godt merket. Så kommer du inn i et gammelt, grøftet plantefelt der det er enkelt å gå på mosegrodd underlag. Følg merkingen. Etter skogsfeltet kommer du endelig på skogsbilvei. Da viser merkingen at du skal gå mot høyre mot Eikelandsvannet.

MEN: Anbefalingen er at du tar skogsbilveien mot venstre og følger denne til du kommer til Eikeland, siden veien til høyre etterhvert blir kronglete. Det er denne veien som vises her på utkartet.

Tar du derimot veien mot høyre, går dette også greit. Du havner etterhvert helt ned mot kanten av Eikelandsvannet. Det går greit å gå der, men er endel opp og ned p.g.a. skrenter langs vannet. Det er imidlertid godt merket. Du er nær ved endelig å nå Eikeland.

Du går tilslutt ned en bratt skogsvei og kommer til et jorde like ved vannet. Følg jordet mot gården. Fortsett videre nedover veien og ta til høyre ved det gamle skolehuset. Se bilder. Gå inn til du ser en firedobbelt garasje. Ta til venstre opp i heia langs sauegjerdet til du ser en flott skogsvei som er merket og tar deg tilbake til utgangspunktet/bilen.

GOD TUR

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Kjør RV 405 to km nord for Vennsla sentrum. Du har kjørt et stykke langs Venneslafjorden når du kommer til togundergangen som du passerer. Ta av til høyre fra RV 405. Du kjører så rett et frem opp Eikelandsdalen. Etter ca 3 km etter avkjørsel fra RV 405, tar du ikke til høyre mot Eikeland, men kjører rett frem. Etter ytterligere 300 meter kommer du til nytt kryss, men fortsetter rett frem. Etter ytterligere 2 km etter siste kryss, kommer det en fender på din venstre hånd. Parker like etter fenderen og skogsbilveien ser du på høyre hånd.

Adkomst med offentlig transport

Akt.no buss 30 eller 31.
Annonse