Kong Herlaugs Sti

Annonse

Turløypa følger stranda fra Skeishavna og svinger seg rundt fotgrøfta på den mektige gravhaugen Herlaugshaugen,en av Norges største gravhauger. Sagnet sier at Kong Herlaug gikk i haug i stedet for å underkaste seg Harald Hårfagre. Om sommeren byr Herlaugshaugen på vakker blomstereng og duft bl.a. av bakkesøte, engsmelle og gulmaure. Fra Herlaugs...

Adkomst med egen bil

Parkering i Skeishavna. Det er også busslomme og parkeringsplass for biler i øvre ende av stien. For rullestolbrukere er det mest gunstig å følge stien fra øvre endepunkt/ parkeringsplass.

Adkomst med kollektivtransport

Anløp for ferje og hurtigbåt i Skeishavna
Annonse