Storknukenstiene

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse

Topptur til Inderøy kommunes høyeste punkt, Storknuken, 502 m.o.h. 3 aktuelle ruter er merket og skiltet. Alle rutene må regnes som krevende, med mye bløt myr. Siste 1500 metrene opp til toppen er bratt. Utsikten fra Storknuken er fantastisk i alle retninger. Fine fiskevann langs alle rutene. Mosvikkortet for innlandsfiske. Turene ligger inne på...

Adkomst med egen bil

Bekkøyin nås ved å kjøre skogsbilvegen langs Sliraelva fra Industriområdet i Mosvik til Stordalsvatnet. Kjør så over dammen i østenden av Stordalsvatnet og videre langs sørsiden av Stordalsvatnet til vegs ende. Her er det parkering. Blomåsen nås ved å følge FV192 forbi industriområdet i Mosvik opp til Sundsetmyra. Her tar du av til høgre, og følger gårdsvegen forbi Sundsetgårdene til Blomåsen. Parkering ved grinda øst for Blomåsen. Ålvatnet når du ved å kjøre FV192 ut til Sliper. Her tar du av til høgre, og følger skogsbilvegen i retning Kaldalen. Ca. 2,5 km fra Sliper tar du igjen av til høgre, og følger skogsbilvegen forbi Koltjønna til Ålvatnet. Parkering ved Ålvasstua på nordsiden av Ålvatnet.

Adkomst med kollektivtransport

Ingen mulig kollektivtransport
Annonse