Storknukenstiene

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  12,0 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - nov

Topptur til Inderøy kommunes høyeste punkt, Storknuken, 502 m.o.h. 3 aktuelle ruter er merket og skiltet. Alle rutene må regnes som krevende, med mye bløt myr. Siste 1500 metrene opp til toppen er bratt. Utsikten fra Storknuken er fantastisk i alle retninger. Fine fiskevann langs alle rutene. Mosvikkortet for innlandsfiske. Turene ligger inne på Turkart for Inderøy.

- Fra Bekkøyin (4,5 km). Turen går opp Hundtjønndalene, forbi Hundtjønnin til Storknuken. 1 time hver veg. Mulig må gå rundtur, ved å følge skiltingen tilbake forbi Storsteinen og ned Strokkdalen til utgangspuktet.

- Fra Blomåsen (7,5 km). Turen går etter den gamle allmenningsstien forbi Bjørstadvannene, via Busthaugen, Kvernhusseter og Storsteinheia. 2 timer hver veg. Merket stiavgreining til Storsteinen. På Busthaugen var det i tidligere tider sagbruksvirksomhet. Kvernhusseter var seter for gårdene Sundset nordre og Blomåsen. Seteren var i drift frem til krigen.

- Fra Ålvatnet (4,5 km). Turen går etter sti forbi Småtorsvatna, Torsvatnet og Trygstadseteren. 1 time hver veg. Merket stiavgreining til Torsvasstua på nordsiden av Torsvatnet. Vestre del av hytta er åpen hele året. Østre del leies ut av Mosvik Fjellstyre. Båter i naustet i vestenden av Torsvatnet.

Slik kommer du deg dit

Adkomst mulig med

 • Kollektivtransport

Adkomst

Bekkøyin nås ved å kjøre skogsbilvegen langs Sliraelva fra Industriområdet i Mosvik til Stordalsvatnet. Kjør så over dammen i østenden av Stordalsvatnet og videre langs sørsiden av Stordalsvatnet til vegs ende. Her er det parkering. Blomåsen nås ved å følge FV192 forbi industriområdet i Mosvik opp til Sundsetmyra. Her tar du av til høgre, og følger gårdsvegen forbi Sundsetgårdene til Blomåsen. Parkering ved grinda øst for Blomåsen. Ålvatnet når du ved å kjøre FV192 ut til Sliper. Her tar du av til høgre, og følger skogsbilvegen i retning Kaldalen. Ca. 2,5 km fra Sliper tar du igjen av til høgre, og følger skogsbilvegen forbi Koltjønna til Ålvatnet. Parkering ved Ålvasstua på nordsiden av Ålvatnet.
Annonse

Publisert av