Kulturstien i Tydal

Publisert av: Fjelldriv 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  5,5 km
  1 time, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - okt

Langs kulturstiens trassé, Kløfta – Håen, ligger det en rekke ulike bygninger, konstruksjoner og steder som forteller om en rik og mangfoldig historie i Tydal oppgjennom flere århundrer. I dag inngår disse i en opparbeidet kultursti. Kulturstien er merket etter ny nasjonal standard for turløypemerking. Kulturstien vil være tilgjengelig for kommunens innbyggere, skole, barnehage, tilreisende og andre. Den ligger sentralt til i kommunens mest folketette område, og med startpunkt i Kløfta er den i nærmiljøet til både barne- og ungdomsskole og barnehage.

Selve kulturstien er 5,4 km lang og godt skiltet. Ved 11 punkter langs traséen er det satt opp tavler med ulik kulturhistorisk informasjon med spennende bilder og kart. Det er lagt inn to avstikkere til høyløddu ved Kirkvollen og til Kvennfossen.

Storparten av stien (fra Nytrøa til Håen) går etter gruset eller fin kjerrevei, og er lett tilgjengelig og kan enkelt benyttes med bruk av sykkel, rullestol eller barnevogn. Kun i starten fra Kløfta går stien etter lysløype og smal skogsti opp til Tyholt og Nytrøa. De som ønsker bedre veg kan her benytte boligvegen i Husvollia fra Kløfta til Nytrøa.

Kulturstien er opparbeidet av grunneierne i samarbeid med Tydal grunneierlag, Tydal kommune og Tydal barne- og ungdomsskole. Statens landbruksforvaltning (SMIL-midler), Statens vegvesen, Pilegrimsrittet og Selbu og Tydal historielag har bidratt økonomisk.

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen har bidratt økonomisk til selve skiltinga.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Startpunkt i Kløfta, ved Tydal barne -og ungdomsskole og Tydalshallen. Hit kommer man ved å følge fv 705 og svinge av ved 705 Senteret i Ås i Tydal. Sving av ved skilting til Tydalshallen og skole. Parkering ved idrettshall og skole.
Annonse

Publisert av