"Normalveien" til Falketind

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  6,7 km
  10 timer
  En vei
 • Sesong
  Jun - okt

Falketind 2067 moh ble første gang besteget av botanikeren Boeck, geologen Keilhau og reingjeter Urden allerede i 1820 og var det første fjellet av «alpin karakter» som ble besteget i Norge. I etterkant er ekspedisjonen blitt sett på som «Jotunheimens oppdagelse». Aasmund Olavson Vinje ga fjellet navnet Falketind over femti år senere.

Idag er det hovedsaklig to ruter som blir benyttet for bestigning av Falketind: Normalveien og Pionerruten

" Normalveien" har tradisjonelt vært mest benyttet som rutevalg til Falketind.

Adkomst fra Tyinholmen med bil innover Koldedølsvegen til bom ca 8 km inn i Koldedalen. Turen starter ved enden av anleggsvegen innover Morka-Koldedalen, mellom Hjelledalstinden og Falketind. Følg nordbredden av vatn 1291. Mot enden vil man passere en bratt og tidvis utfordrende snøfonn, dette gjelder tidlig i sesongen. Følg deretter en relativt tydelig sti videre til Andrevatnet. OBS: I dette området kan en være utsatt for steinsprang. Dette gjelder spesielt tidlig i sesongen. Vær forsiktig! Langs nordenden av Andrevatnet er det stedvis grov ur, men likevel tydelig hvor traseen går. Elva fra Stølsnosbreen kommer ned fra fjellsiden, må krysses og deretter følges på venstre side. Fjellsiden er relativt bratt og en må passere utsatte partier med sva og løs stein - vis aktsomhet. Oppe ved breen dukker Stølsnostinden frem i flott profil. Nedre del av breen er en isolert brerest, hold derfor kanten og gå senere inn på selve hovedbreen, forutsatt at man er utstyrt for brevandring. Alternativt kan en vandre i løs morenemasse til høyre for breen, men vær varsom da dette er usikkert landskap. På toppen av breen støter man på fast fjell ved foten av hovedtoppen, retning øststupet. Følg ryggen videre til topps. Siste biten er bratt, og medfører noe klyving. Falketind tur retur Koldedalen beregnes til 10-12 timer. Det er sprekker i øvre partier av breen og vi anbefaler sterkt å benytte fører som stiller med stegjern og tau

For mer informasjon om føring til Falketind kontakt:

Tyinholmen: tlf 61367888

www.tyinholmen.no

Fondsbu: tlf 97074218

www.fondsbu.dnt.no

Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.

Slik kommer du deg dit

Fant ingen stoppesteder i nærheten.
Annonse