Svarthopen rundt

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
  Passer for rullestol
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  2,2 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Brønnøysund friluftsområde er en idyllisk strandflate med små øyer og fjorder. Området preges av strandlinjer, jordbrukslandskap og flyplass. Friluftsområdet er Sør-Helgelands mest populære. Området har mange startsteder og ligger nært flere boligområder, skoler, barnehager og idrettsanlegg. Svarthopen rundt er en opparbeidet turvei, tilgjengelig for alle. Den går rundt Svarthopen, som er et rundt og innelukket sjøvannsbasseng med trangt innløp. Turen går på vestsida over Migmaurneset og over ei bru, der du av og til kan se fisk i tidevannsstrømmen. På vestsida finner du også en fiskeplass tilrettelagt for funksjonshemmede. Både i sør og nord er det fine badeplasser. På østsida går du langs flyplassen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Parkeringsplass ved Brønnøyhallen (skole/idrettsområde)
Annonse

Publisert av