Drammenbanen fra Lierbyen til Spikkestad

Publisert av: DNT Drammen og Omegn

Drammenbanen fra Lierbyen til Spikkestad

Fra Lierbyen kan vi sykle, eller gå, på den gamle jernbanelinja som gikk til Oslo. Før Liertunellen ble åpnet i 1970, gikk den gamle jernbanelinja over Heggedal, Spikkestad og gjennom Lier til Drammen. Det var stoppesteder på Gullaug og Reistad, og Lier stasjon lå i Lierbyen. Etter krigen økte trafikken, og det ble sprengt plass for et skiftespor i Sørumåsen. Banen ble nedlagt i 1973.

Hver gård hadde sin planovergang over linja for å komme til skogen og beite på den andre sida. Disse ble brukt til tømmer- og vedkjøring til og fra gårdene. Mange spennende episoder kunne oppstå når en kom med hest og lass nedover den bratte lia. Etter krigen ble disse planovergangene stengt, og NSB bygde bruer og tverrgående skogsveier frem til disse.
Nå er denne strekningen gruslagt, og er en mye benyttet vei både for gående og syklende. Store deler av veien har fenomenal utsikt, og det er satt opp krakker for rast flere steder underveis.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fra Lierbyen, Reistad, Gullaugkleiva, og andre steder underveis.

Adkomst med offentlig transport

Buss til flere steder underveis for å starte, eller avslutte.