Drammenbanen fra Lierbyen til Spikkestad

Legg til huskeliste
Annonse

Fra Lierbyen kan vi gå på den gamle jernbanelinja som gikk til Oslo. Før Liertunellen ble åpnet i 1973, gikk den gamle jernbanelinja over Heggedal, Spikkestad og gjennom Lier til Drammen. Det var stoppesteder på Gullaug og Reistad, og Lier stasjon lå i Lierbyen. Etter krigen økte trafikken, og det ble sprengt plass for et skiftespor i Sørumåsen....

Adkomst med egen bil

Fra Lierbyen, Reistad, Gullaugkleiva, og andre steder underveis.

Adkomst med kollektivtransport

Buss til flere steder underveis for å starte, eller avslutte.
Annonse