Rundløype rundt Åletjern fra Gulsetringen

Legg til huskeliste
Annonse

Alternativ sti over Sagåsen, avstand over Sagåsen er 1.4 km. Alternativt startpunkt er Gulsetringen (Uglevegen) med god bussforbindelse fra Skien sentrum (M1), fra Uglevegen følges lysløypa. Avstand til Åletjern er ca. 1 km.

Adkomst med egen bil

Gulsetringen (Uglevegen) med god bussforbindelse fra Skien sentrum (M1), fra Uglevegen følges lysløypa.
Annonse