Haugastøl vest - Embret/(Ustaoset)

Publisert av privatperson

Haugastøl vest - Embret/(Ustaoset)

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  6,8 km
  2 timer, 30 minutter
  En vei
 • Sesong
  Jun - okt

Turen starter i den skarpe svingen på RV7, ca. 200 m øst for jernbanebrua på Haugastøl og er merket med DNT-skilt til Raggsteindalen. På parkering vest like ovenfor er oppsatt info-tavle og retningsskilt mrk. Embret 6.6 km/Ustaoset. Stien tar av fra Fjellvegen straks ovenfor til venstre. Her kan en også velge om en vil følge Fjellvegen oppover ca. 1.5 km til vegkryss hvor en dreier skarpt til venstre. Her møter en igjen stien som fortsetter langs Tjørngravtjørn nordover til skiltkryss/karttavle. Stien videre tar av til høyre og er merket Embret 5,3 km/Ustaoset. Stien stiger forholdsvis bratt opp mot Kvasshovdtjørn og følger videre tjernets sydøst-side og passerer skiltkryss her videre mot øst. I skiltkryss Karistølstølstjørne følges stien videre nordover og siden østover som anvist på skilt mrk Embret 3,4 km/Ustaoset. Stien er god videre mot Raggebekken som best passeres over sauebru (privat) alt etter vannføring. Fra kryssningspunktet/brua videre østover må en krysse bekken fra Raggemyrane og et flaum/rasområde; om en her holder retning videre direkte mot Embretstølen kommer en igjen inn på stien mot Embret/Ustaoset.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

RV7 til Haugastøl

Adkomst med offentlig transport

Bergensbanen til Haugastøl eller buss fra Geilo.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.