Haugastøl øst - Embret/(Ustaoset) - kan også tas via Sundtjørne

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 5,5 km
  • 3 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 182 høydemeter totalt
  • Sesong: Jun - okt

Denne turen begynner på parkeringsplass v/RV7/Fjellvegen, ca. 150 m vest for Karistølssvingen. Her er utplassert info-tavle og retningsskilt mrk. Embret o/Sundtjørne 6,7 km og Embret o/Karistølstjørne 6,6 km som to alternative ruter. For begge alternativ følges Fjellvegen oppover; for å gå over Karistøltjørne tas til høyre i vegkryss ca. 600 m fra parkering, skiltet Embret. For å gå via Sundtjørne fortsettes til Fjellvegtoppen ved sti og skilt opp til høyre, merket Embret/Ustaoset. Her finnes også karttavle.

For å gå via Karistøltjørne begynner stien ca. 150 m fra vegkrysset oppover åssiden. God sti som går på vestre side av Karistøltjørne, forbi stikryss mrk. Sundtjørne til skiltkryss Karistøltjørne oppe i bakken. Herfra følges stien videre nordover og siden østover som anvist på skilt mrk Embret 3,4 km/Ustaoset. Stien er god videre mot Raggebekken som best passeres over sauebru (privat) alt etter vannføring Fra kryssningspunktet/brua videre østover må en krysse bekken fra Raggemyrane og et flaum/rasområde; om en her holder retning videre direkte mot Embretstølen kommer en igjen inn på stien mot Embret/Ustaoset.

Stien via Sundtjørne følges greitt videre opp åsen fra Fjellvegstoppen. Ved stikryss Sundtjørne følges stien på sydsiden av tjernet mrk. Embret/Ustaoset ned til stikryss ved Karistølstjørne; her tas til venstre nordover til stikryss Karistøltjørne oppe i bakken ved enden av vannet. Vegen videre til Embret er som ovenfor.

Adkomst med egen bil

RV7 pr. bil.

Adkomst med kollektivtransport

Buss fra Geilo som stopper ved Fjellvegen øst. En kan også ta Bergensbanen til Haugastøl, men da blir det vel 3 km's gange langs RV7
Annonse