Skartland-Vikebygd via Dyraskarsvatnet, indre leia

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 8,7 km
  • 2 timer, 30 minutter
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 725 høydemeter totalt
  • Sesong: Mar - okt

Dette er ein tur som startar ved Skartland, der ein går via Såto og Dyrskarsvatn fram til Trodlanibbå, og ned til bygdahuset i Vikebygd. Det er den indre leia frå Skartland til Vikebygd via fjellet.


Turen startar nede ved fylkesvegen og ein tar inn på skogsvegen som har retning nordover i starten, ein føl den oppover, igjennom ei gr...

Adkomst med egen bil

Turen startar ved fylkesvegen på Skartland, ca 500 m. sør for krysset ned til Årvik. Her er det ein avkøyrsel mot aust, og ein liten parkeringsplass på sørsida av avkøyrsla. Ikkje parker slik at ein stengjer traktorvegar eller andre vegar, vis hensyn. For å koma hit så ta av frå E134 ved Isvik og føl vegen mot Vikebygd i vel 16 km, til ein får denne avkøyrsla på høgre side.
Annonse