Annonse
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  2,6 km
  1 time, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Høydemeter
  233 høydemeter totalt
 • Sesong
  Hele året

Skildring av tur

Gå over brua og følg grusveg til venstre så langt vegen går. Du går gjennom eit gardstun og over på merka sti. Du går vidare i lett skogsterreng gjennom eit unikt landskap når det gjeld biologisk mangfald, arkeologiske funn, geologiske fenomen og kultur, og det er fleire infotavler undervegs. Stien er godt...

Adkomst med egen bil

Ved veg 550, ca. 200 m nord for kaien i Herand. Det er god parkering, og infoskilt. Parkering på eige ansvar.

Adkomst med kollektivtransport

Bussrute Jondal - Utne
Annonse