Melderskin

Publisert av: Kvinnherad Turlag
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  4,8 km
  7 timer
  En vei
 • Sesong
  Mai - sep

Rosendal.

Turkart
Turkart Folgefonna nasjonalpark.
Rosendal Turgruppe sitt rutekart.

Start- og sluttpunkt
Kletta.

Parkering

Følg vegskilt "Melderskin" frå Rosendal sentrum til P-plass ved stoppskilt på Kletta.


Merking
Informasjonsstavle ved P-plassen. Herfrå 300 m langs vegen utan merking, før stien svingar opp mot Skarshaug. T-merka med vardar og skilt.

Gradering
Svart. Noko krevjande, fire støvlar etter DNT-systemet.

Høgdeskilnad
160 – 1426 moh.

Tidsbruk
4 timar opp, litt mindre ned.

Gode råd
Ta med ekstra drikke.

Turomtale
Frå P-plassen 300 m langs vegen, før stien svingar opp mot Skarshaug.
Stien går først i utmark og blandingsskog. Over tregrensa følgjer stien små rygger og dalar, dei spesielle Rindane. Første toppen, Skarshaug, er halvvegs til Melderskin. Siste stykket opp hit har sherpaer frå Nepal sikra med trapper. Flott utsikt. Dalen mot søraust er Hattebergsdalen, ein viktig innfallsport til Hattebergvassdraget og Folgefonna nasjonalpark. Vidare oppover blir underlaget meir stein og lite vegetasjon. Ei uventa oppleving er moseteppet og det friske kjeldevatnet i Holo. Her ligg ofte snøfonnene heile sommaren.

Varden på det flate topplatået er bygd av Norges geografiske oppmåling i 1913. Storslått utsikt mot havet, fjordar og fjell, og Folgefonna.

Melderskin vert ofte kalla ”Dronninga blant hordalandsfjella”.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Frå Rosendal mot Baroniet, ta av før Avlsgarden på veg mot Kletta. Køyr til endes på vegen, skilta Parkeringsplass på venstre side av vegen.

Adkomst med offentlig transport

Det er mogleg å koma til Rosendal med bil og ferje til Årsnes, via Odda og Folgefonntunnelen eller via Halsnøysambandet. Ein kan også koma med bil og ferje via Skånevik. Elles går det hurtigbåt frå Bergen til Rosendal med daglege avgangar. Det er også bussforbindelsar. Sjå skyss.no for rutetider. Norled.no for ferjeruter.
Annonse