Tursti til Melderskin frå Rosendal, Kvinnherad

Legg til huskeliste
Annonse

Melderskin vert ofte kalla ”Dronninga blant Hordalandsfjella”. Varden på det flate topplatået er bygd av Norges geografiske oppmåling i 1913. Varden er verna av Statens Kartverk. På toppen finn du storslegen utsikt mot havet, fjordar og fjell, og Folgefonna.

Start- og sluttpunkt: Kletta

Par...

Adkomst med egen bil

Frå Bergen, følg E16 til Trengereid. Vidare mot Eikelandsosen og Gjermundshamn. Ferje til Årsnes. Frå Årsnes 9 km. sørover til Rosendal. Følg vegskilt "Melderskin" frå Rosendal sentrum til P-plass ved stoppskilt på Kletta.

Adkomst med kollektivtransport

Det er mogleg å koma til Rosendal med ferje til Årsnes, via Odda og Folgefonntunnelen eller via Halsnøysambandet. Ein kan også koma med ferje via Skånevik. Elles går det hurtigbåt frå Bergen til Rosendal med daglege avgangar. Det er også bussamband. Sjå skyss.no for rutetider. 

Annonse