Urvassrunden fra Sandbakken

Legg til huskeliste
Annonse

Turen starter fra Sandbakken, der det også er parkering. Her følges merket og skiltet sti innover til Urvatnet, ca 2,3 km. Et stykke før Urvatnet kommer du innenfor Urvatnet Naturreservat, så vis hensyn til naturen. Etter at du har passert Urvasskoia kommer du snart ned til Urvatnet. Her er det en rastebenk, og et fint sted for en rast. Her er det også en trimboks. Turen fortsetter så videre innover ca 1,3 km til Åmotsgruva. Flere steder langs denne stien er det informasjonstavler om området. Ved Åmotsgruva er det tydelige spor etter tidligre tiders gruvegrift i området. Fra Åmotsgruva fortsettet en på merket stien ned Bergstjønna. Her kommer du inn på en skogsvei og følger denen til Stavelifossen. Ved Stavelifossen følges Bustadveien tilbake til Sandbakken.

Adkomst med egen bil

Fra Løkken følges Bustadveien innover fra bommen (40k kr) ved Amundmoen. Alternativt fra bommen ved Åmotsveien. Parkering ved Sandbakken.

Adkomst med kollektivtransport

Ingen
Annonse