Rondanestien Etappe 5: Lyngbua - Jammerdalbua

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  46,9 km
  3 dager
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

Anbefalt dagsetappe: Lyngbua-Djupslia
Antatt tid 3 t

Fra Lyngbua går en vestover i flatt, åpent lende til øvre Åstavatnet. Elva Åsta, som renner gjennom Åstaddalen de mange milene like til Rena, har ett av sine utspring her. Vest for Åstavatnet kommer man etter hvert over i glissen bjørkeskog, før man krysser den store Skyttilmyra (på gode klopper). Etter en kilometer på fin sti slakt nedover i bjørkeskog dukker nedre Åstavatnet opp; her starter en annen arm av Åsta. Ved sør- og vestenden av vannet ligger noen hytter av det enkle, gamle slaget. Tilgjengeligheten er grei sommerstid, for hit går det bilvei. Vi følger denne over haugen mot Djupen seter og videre litt oppe i lia langs vannet Djupen, fram til Djupslia, Lillehammer og Omland turistforenings selvbetjente hytte.

Synes man denne dagsturen blir i korteste laget, kan vi anbefale en 2 timers avstikker til Lyngkampen:

Omkring 1 km vest for Lyngbua tar man av en umerket sti som går rett nordover til Steinhytta, som eies av Øyer Fjellstyre. Hytta har to senger, ovn og kokeutstyr – og er alltid åpen. Fra hytta er det snaut to km opp til toppen av Lyngkampen (1187 m), et yndet turmål. Toppen ligger såpass høyt over landskapet rundt at en har vid utsikt. Fra Steinhytta legges returen på fin sti vestover gjennom glissen bjørkeskog til ei annen av Øyer Fjellstyres hytter; Skjelbua. Herfra på kraftig sti en snau kilometer sørover, og en er innpå Rondanestien igjen.

Anbefalt dagsetappe: Djupslia-Vetåbu
Antatt tid 5 t

Fra turistforeningshytta starter en umiddelbart på 150 høydemeter stigning til toppen av Åstkyrkja (1061 m). Fjellet har sitt navn etter en stor, karakteristisk stein – som ses på lang avstand. Fra toppen ser en vidt ut over Øyerfjellet, og på en klar dag dukker Rondane opp i nordvest. På vei slakt utfor videre nordover har en et fint skue ut over Goppollvatnet, før en dukker inn i bjørkeskogen et par kilometer innover mot setra Tauteren. Her befinner man seg igjen i åpent lende, og hele veien videre gjennom Goppollfjellet går stien oppe på 1000-1100 meters høyde. I hellinga nedover mot Bjørgesetra er Rondane kommet litt nærmere, men først og fremst domineres synet av myr- og skogstrekningene rundt elvene Tromsa og Vetåa.

Bjørgesetra er den innerste i den åtte kilometer lange setergrenda Goppollen. På det meste hadde tjuefem garder krøtter her i grenda, men i dag er det drift bare på 2-3 setrer. I 1930-åra gjorde turismen sitt inntog, og fire av setrene ble bygd ut som pensjonat. På Bjørgesetra hadde LOT selvbetjeningskvarter mellom 1983 og 1992.

Stien går nå på gode klopper over de åpne Goppollmyrene – kommer en her i august, er det kanskje molte å finne – før en krysser Tromsa og vandrer i bjørkeskog de siste to kilometrene mot Vetåa og Vetåbua

Anbefalt dagsetappe: Vetåbua-Jammerdalsbu
Antatt tid 5 t

Etter å ha passert Vetåa på bilbru går stien i bjørkeskog noe vest for veien mot fremre og indre Trolldalen. På strekningen passeres flere dyregraver. Snart er en igjen over tregrensa, og en kommer inn på vei den siste kilometeren mot Saubua, ei gammel gjeterhytte. Nord for Saubua ligger det store myrområdet Breijordet, med Store Kvia (1350 m ) ragende over.
Vi skal videre nordvestover, forbi Svæltjønnet og opp til høyde 1170. (Stien er feilaktig tegnet inn noe lengre øst på turkart Ringebu.) Fra toppen fint utsyn, bl.a. mot Jotunheimen i vest.
Nede på 1000 m krysses Breia. (Snaut fem km nordøstover herfra hadde DNT tidligere selvbetjeningshytta Breitjønnbu, men pga. villreintrekk ble hytta flyttet og stien lagt lengre vest.) Fra Breia stiger stien slakt til skaret vest for Jammerdalshøgda. En halv kilometer nede i nordskråningen ligger Jammerdalsbu, DNT OOs selvbetjente hytte.

Slik kommer du deg dit

Annonse