Rett ut Ilabekken

Legg til huskeliste
Annonse

Gå fra by til mark ved å følge Ilabekken. Denne turen kan man ta som en tur, eller som starten på en lengre tur i Bymarka.  

Turen starter i Iladalen park hvor det er tilrettelagt med installasjoner og en bru over bekken. Følg stien oppover, underveis vil du møte på både skogsstier og trapper. Det er god stigning på turen, men når du når mål ved Theisendammen gjør utsikten at det var verdt strevet. Man må krysse bilvei i boligfelt underveis, ellers går turen i skog. 

Grunnet trapper egner denne turen seg ikke for barnevogner eller rullestol. 

Adkomst med egen bil

Denne turen er ikke egnet å kjøre bil til

Adkomst med kollektivtransport

Ila er et knutepunkt for kollektivtransport
Annonse