Jotunheimstien Etappe 3: Bruvoll - Kvitingen

Legg til huskeliste
Annonse

Anbefalt dagsetappe : Snellingen -Åbborputthytta Antatt tid 6 timer 

Snellingen – Svartåsen Antatt tid 2,5 timer

Stien går over vollene på Snellingen og videre langs opparbeidet gammel kjerreveg til Bruvoll. Bruvoll var på 1950-60 tallet skogshusvære med felleshusholdning. Stien går over myrene N.Ø. til E16 hvor...

Annonse