Legg til huskeliste
Annonse

Frå gammalt av var det ein viktig ferdsleveg mellom Øvre Hålandsdal og Strandebarm over Bergsenden. Gå gjennom tuna på Nedre Bolstad og følg stien opp lia på austsida av Vetleelva. Du kan ta snarvegen til fjellplatået via to stigar ved Bergsenden som forserar ein imponerande loddrett bergvegg som går tvers over dalen. Opphavleg sett opp av teleg...

Adkomst med egen bil

Bruk parkeringsplass v/ bru på fv 123.
Annonse