Gullbotn - Krånipa - Holmevann - Raudnipa - Hananipa - Skulstad - Gullbotn

Legg til huskeliste
Annonse

Vær og føremeldinger varierer mye. Kart og kompass anbefales, merking kan forsvinne under snø og i tåke. Sjekk aktuelle føremeldinger på www.bergenoghordalandturlag.no/føremeldinger før turen.

Vi starter på Gullbotn og går over Skåpet til Krånipa. Så dreier vi sørøst ned til demningen ved Holmevann. Vi krysser de...

Adkomst med egen bil

NB!! Det er svært få parkeringersplasser på Skulstad. I forhold til brann- og beredskap ved Skulstad anmoder vi sterkt turgårere om å parkere ved Trengereid eller Gullbotn. Det er ikke parkering ved møteplasser og snuplasser. Ta hensyn til privat gård og grunn.

Adkomst med kollektivtransport

Alle busser som går kjører over Gullbotn.
Annonse