Kverkilhaugen bygdeborg

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse

Tur starter like nordvest for Flagvegen 341. Følg godt synlig sti i skog sørover langs foten av Kverkilberget til eidet mellom åstoppene. Ta så inn på godt synlig kryssende sti som går nordvestover til retene etter bygdeborg fra folkevandringstiden på Kverkilhaugen, her vises overgrodde rester etter en mur rundt borgplatået. Stien fortsetter et ...

Adkomst med egen bil

Ikke tilrettelagt for parkering ved starten av turen, det må skje langs veikanten.
Annonse