Norge på langs med barn / Etappe 14.2 / Hellmobotn – Bjørnfjell

Legg til huskeliste
Annonse
  • Svært krevende fottur
  • 193,3 km
  • 7 dager
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 6755 høydemeter totalt
  • Sesong: Jul - sep
Etappe 14.2

Dette er andre og siste del av fjortende etappe, av en tur fra Lindesnes til Nordkapp. Totalt består turen av seksten etapper, med en samlet lengde på 314 mil. Turen er tilpasset barn.

Denne delen av fjortende etappe går i Narvikfjellene, og er på tjue mil. Vi gikk her høsten 2014 og brukte femten dager, fem hviledager og reise medregnet. Barna var ni og elleve år.

Tar du med deg barn på langtur i fjellet på denne tiden av året, bør du være erfaren. Derfor har etappen fått vanskelighetsgrad sort. For juli og august gir vi etappen vanskelighetsgrad rød.

Der vi har fulgt Turistforeningens ruter, har vi angitt rutekoden. Ruta er plottet for hånd, og kan være unøyaktig inntegnet.


Dag 169, 21. september
Hellmobotn - Røysvatn, 37 km, 24 timer

Rutebeskrivelse
Fra Njallaheim i Hellmobotn langs merket rute nar22 til riksgrensen, videre i terrenget på norsk side via Stuortjåhkkå og Rikkek, til merket rute nar22 øst for Røysvatnet og langs denne til Røysvatn, hhv. vannet og hytta.


Dag 170, 22. september
Hviledag

Overnatting
Røysvatn er ubetjent DNT-hytte.


Dag 171, 23. september
Hviledag
Dag 172, 24. september
Røysvatn - Paurohytta, 32 km, 13 timer

Rutebeskrivelse
Fra Røysvatn langs umerket rute til Grenseleden, lokalt merket rute nar28. Langs Grenseleden til Store Kjerringvatnet. Videre i terrenget om Botndalen til umerket rute nar19, og langs denne til Paurohytta.

Rutevalg
Den raskeste ruta, nar20, går via Sverige, med DNT-merking hele veien. For oss var det et poeng å holde seg på norsk side. Det ble vurdert å gå via Bjørntoppen, men på grunn av snø og is i høyden, valgte vi å gå vest om fjellmassivet, om Store Kjerringvatnet.

Overnatting
Paurohytta er ubetjent DNT-hytte.


Dag 173, 25. september
Hviledag
Dag 174, 26. september
Paurohytta - Sitashytta, 24 km, 10 timer

Rute
Fra Paurohytta langs merket rute nar18 til Sitashytta.

Rutevalg
Vi hadde en plan om å gå over Paurofjellet, for å holde oss på norsk side. Ruta vi så for oss gikk fra Paurohytta opp til høyeste punkt 1361 moh. og nordvestover ned egg langs bre, til deltaet ved nordenden av Baugevatnet. På grunn av snø og is i høyden, fulgte vi i stedet merket rute nar18 om Sverige, 4 km på svensk side.

Overnatting
Sitashytta er ubetjent DNT-hytte.


Dag 175, 27. september
Sitashytta - Skoaddejávre, 21 km, 8 timer

Rute
Fra Sitashytta langs merket rute nar17 til Skoaddejávre.

Rutevalg
For å holde oss på norsk side hadde vi en plan om å følge merket rute nar14 fra Sitashytta mot Skjombotn, langs sørbredden av Middagsvatnet og østbredden av Tjårdavatnet. Grunnet uvær fulgte vi vei fra Sitashytta, som går innom Sverige to ganger, henholdsvis 7 km og 2 km på svensk side.

Etterforsyning
Vi fikk etterforsyning fra Narvik med bil til Iptojávri.

Overnatting
Skoaddejávre er ubetjent DNT-hytte.


Dag 176, 28. september
Hviledag
Dag 177, 29. september
Skoaddejávre - Cáihnavággihytta, 23 km, 16 timer

Rute
Fra Skoaddejávre langs merket rute nar9 til Gautelisvatnet, videre langs merket rute nar41 til Cáihnavággihytta.

Overnatting
Cáihnavággihytta er ubetjent DNT-hytte.


Dag 178, 30. september
Hviledag
Dag 179, 1. oktober
Cáihnavággihytta - Cunojávrihytta, 14 km, 5 timer

Rute
Fra Cáihnavággihytta langs merket rute nar34, fra broa over Kalikselva langs merket rute nar35 til Cunojávrihytta.

Overnatting
Cunojávrihytta er ubetjent DNT-hytte.


Dag 180, 2. oktober
Cunojávrihytta - Hunddalshytta, 20 km, 7 timer

Rute
Fra Cunojávrihytta langs merket rute nar5 til Hunddalshytta. Underveis var vi innom Kvilebua/Oallavagge.

Overnatting
Hunddalshytta er ubetjent DNT-hytte.


Dag 181, 3. oktober
Hunddalshytta - Vokterboligen, 15 km, 5 timer

Rute
Fra Hunddalshytta langs merket rute nar2 til Katterat, langs Rallarveien, umerket rute nar25, til Vokterboligen.

Etterforsyning
Vi fikk etterforsyning fra matbutikk i Narvik brakt med tog til Katterat.

Overnatting
Vokterboligen er ubetjent DNT-hytte. Hytta må bestilles og har egen nøkkel.


Dag 182, 4. oktober
Vokterboligen - Bjørnfjell stasjon, 9 km, 3 timer

Rute
Fra Vokterboligen langs Rallarveien, umerket rute nar24, til Bjørnfjell stasjon. Vi tok toget tilbake fra Bjørnfjell til Katterat, og hadde ny overnatting i Vokterboligen.

Rutevalg
Bjørnfjell stasjon var etappens mål, og ble valgt framfor Katterat da neste etappe skulle gå vinterstid: Bedre da å starte oppe på fjellet, enn nede i en dal.


Dag 183, 5. oktober
Katterat – Oslo

Reise
Tog fra Katterat til Narvik. Buss til Evenes og fly til Oslo.

Norge på tvers
Etappen byr på tre muligheter for Norge på tvers på én dag: Fra Hellmobotn, fra Skjombotn, og fra Rombaksbotn.


Kort sagt og veien videre

Fra Lindesnes til Nordkapp er det 171 mil i luftlinje. Går du fra Hellmobotn til Bjørnfjell stasjon, ender du opp 95 km nærmere Nordkapp. Dette svarer til 490 meter per tilbakelagte km.

Neste etappe går fra Bjørnfjell til Skibotndalen. Se «Nyttige lenker»

Adkomst med kollektivtransport

TIL Buss til Drag, videre med rutebåt til Hellmobotn FRA Tog fra Bjørnfjell stasjon
Annonse