Norge på langs med barn / Etappe 16.1 / Skibotndalen – Kautokeino

Legg til huskeliste
Annonse
  • Krevende fottur
  • 162,2 km
  • 6 dager
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 2914 høydemeter totalt
  • Sesong: Jul - sep
Etappe 16.1

Dette er første del av sekstende og siste etappe av en tur fra Lindesnes til Nordkapp. Turen har en samlet lengde på 314 mil, og er tilpasset barn.

Denne delen av sekstende etappe går i Troms og Finnmark, og er på sytten mil. Vi gikk her sommeren 2015 og brukte tretten dager, reise og fire hviledager medregnet. Barna var ti og elleve år.

Der vi har fulgt Turistforeningens ruter, har vi angitt rutekoden.


Dag 200, 6. juli
Oslo – Tromsø

Reise
Fly fra Oslo til Tromsø.

Overnatting
Vi overnattet på hotell i Tromsø.


Dag 201, 7. juli
Tromsø – Jernbrua/Ruovdesildi
Jernbrua/Ruovdesildi – Loassuhytta, 15 km, 8 timer

Reise
Buss fra Tromsø til Jernbrua/Ruovdesildi i Skibotndalen.

Rute
I terrenget og på sti til Loassuhytta.

Overnatting
Vi overnattet på Loassuhytta, som er en åpen Statskoghytte.


Dag 202, 8. juli
Loassuhytta – Bižushytta, 16 km, 9 timer

Rute
I terrenget til Jeavasjávri, som vi rundet i sørøst. Videre i terrenget til Bižusvággi.

Overnatting
Vi overnattet i Bižushytta, som er åpen Statskoghytte. Hytta er markert på kartet, men ikke angitt med navn. Hytta ligger i Bižusvággi, 1 km fra riksgrensen.


Dag 203, 9. juli
Bižushytta – Ovi Raishiin, 38 km, 14 timer

Rutebeskrivelse
Fra Bižushytta langs spor etter terrenggående kjøretøy til sørenden av Guolasjávri. Langs innsjøen til nordenden, underveis vading av Lágosjohka.

Fra nordenden av Guolasjávri langs kjørespor og i terrenget til høyde 791 på Stuora Gulpooaivi, underveis vading av Biedjojohka og Čoalbmejohka. Fra høyde 791 langs DNT-merket rute fin5 til Saraelv og Øvre Kjerkestilla.

Overnatting
Ved Øvre Kjerkestilla ligger Ovi Raishiin, en utpost tilhørende Halti nasjonalparksenter. Her er det flere muligheter for innendørs overnatting. Vi overnattet i Nordkalottstua, låst med DNT-nøkkel. Ovi Raishiin er foreløpig ikke markert verken med symbol eller navn på turkartet fra norgeskart.no


Dag 204, 10. juli
Hviledag

Etterforsyning
Halti nasjonalparksenter besørget transport av matvarer fra Storslett, 50 km unna.


Dag 205, 11. juli
Ovi Raishiin – Sieimma, 10 km, 6 timer

Rute
Fra Ovi Raishiin oppover langs Reisaelva, merket rute fin4, til Sieimma.

Overnatting
Sieimma er åpen Statskoghytte. Hytta ligger på motsatt bredd, men det er tilrettelagt med robåt og redningsvester. Hytta har tre sengebrisker.


Dag 206, 12. juli
Sieimma – Nedrefosshytta, 18 km, 9 timer

Rute
Fra Sieimma langs merket rute fin4 til Nedrefosshytta. Underveis passerte vi Mollisfossen, på motsatt bredd.

Overnatting
Nedrefosshytta er ubetjent DNT-hytte. Her er vedfyrt badstue og badekulp.


Dag 207, 13. juli
Hviledag
Dag 208, 14. juli
Nedrefosshytta – Reisavannhytta, 30 km, 11 timer

Rute
Fra Nedrefosshytta langs merket rute fin3 til Reisavannhytta.

Imofossen
Underveis gikk vi om Imofossen, hvor Reisaelva og Spanijohka møtes med hvert sitt fossefall, det ene bredt, det andre høyt. Ruta om Imofossen har et bratt parti som krever noe klyving. Ruta er stedvis dårlig merket, men er vel verdt innsatsen.

Overnatting
Vi overnattet på Reisavannhytta, som vi hadde leid av Statskog. Hytta har innlagt strøm.


Dag 209, 15. juli
Hviledag
Dag 210, 16. juli
Reisavannhytta – Čunovuohppi, 34 km, 8 timer

Rute
Vi feilnavigerte og fulgte kjerrevei nordover til Joalotoaivi. Derfra langs vei til merket rute fin1, som vi fulgte til Čunovuohppi. Veien vi gikk på går mellom nedlagte Biedjovággi gruver og Kautokeino, og var lite trafikkert, to biler i løpet av seks timer.

Overnatting
Vi overnattet på Madam Bongos Fjellstue, angitt på kartet med sitt tidligere navn Čunovuohppi.


Dag 211, 17. juli
Čunovuohppi – Kautokeino, 12 km, 4 timer

Rute
Langs vei til Kautokeino.

Forsyning
Kautokeino har to matbutikker.

Overnatting
Vi overnattet i hytte på Arctic Motell and Camping.


Dag 212, 18. juli
Hviledag

Vi besøkte Kautokeino bygdetun.


Kort sagt og veien videre

Fra Lindesnes til Nordkapp er det 171 mil i luftlinje. Går du fra Jernbrua/Ruovdesildi i Skibotndalen til Kautokeino, ender du opp 33 km nærmere Nordkapp. Dette svarer til 200 meter per tilbakelagte km.

Andre del av etappen går fra Kautokeino til Olderfjord. Se «Nyttige lenker»

Adkomst med kollektivtransport

TIL Buss fra Tromsø til Jernbrua i Skibotndalen FRA Buss fra Kautokeino
Annonse