Pilegrimsvegen i Valdres

Legg til huskeliste
Annonse
  • Krevende fottur
  • 157,1 km
  • 8 dager
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 4794 høydemeter totalt
  • Sesong: Jun - okt

Valfartskirken St. Thomas på Filefjell var et av Norges viktigste pilegrimsmål i middelalderen, på linje med Selje kloster og Røldal stavkirke. Til St. Thomas-kirken med undergjørende kraft kom folk fra hele Sør-Norge med gaver for å få igjen helsen. Vinden fra vest blåste gjennom Valdres da sagnet om Sunniva på Selje kom over fjellet, da biskopen i Svithuns-kirken i Stavanger var vår biskop, og da Thomas Becket, erkebiskopen av Canterbury, myrdet foran alteret i sin katedral i 1170, ble skytshelgen på Filefjell. Keltisk åndstradisjon med helliggjøring av naturen var en bærende kraft i kristningen av Valdres, og levde videre her. Valdrisenes konkrete oppfatning av paradiset er stølen og fjellet. Stavkirken på Filefjell ble revet ned i 1808, men en ny kirke ble reist i 1971.

Arbeidet med nyåpningen av den gamle pilegrimsvegen i Valdres startet i 2004 og fra 2005 arrangeres hvert år en åtte dagers fellesvandring. Pilegrimsvegen er 162 km lang. Vegen går innom seks nyere kirker, fem stavkirker, fire olavsminner, tre steinkirker, to relikvieskrin og en runestein. Middelalderens pilegrimer unngikk fjell og skog om det var mulig. De gikk fra kirke til kirke der folk bodde og der de fant mat og husly. Derfor går den nye pilegrimsvegen helst nede i dalen.

Pilegrimsvegen går over skogene fra Hedalen stavkirke (1163) til Reinli stavkirke (1327). Videre gjennom Liagrenda til Sundvoll og Aurdal kirke (1737) og langs gamle Valdresbanen til Leira og Fagernes. Derfra over Fodnesåsen til Ulnes kirke (1265) og på vestsida av vassdraget til Fossheim. Fortsatt på vestsida av vassdraget forbi Mo kirkeruin (1200-tallet) til Einangsbrua og Slidredomen (ca. 1200). Til runesteinen Einangssteinen og oppe i åsen til Lomen stavkirke (1192) og Høre stavkirke (1179). Langs Kongevegen og på nordsida av Vangsmjøsa til Øye stavkirke (ca. 1200). Til sist, opp Rødalen til FIlefjell og Gamlestøga fram til St. Thomaskirken (1971).

Pilegrimsvegen er merket med et spesielt symbol og med skilt. Vegen er derfor en fin vandringsveg også for vanlige turister.


Kilde: Jahn Børe Jahnsen

Adkomst med egen bil

Fra E16 ved Tollefsrud (ca. 27 km sør for Bagn) ta av inn på fv. 2456 mot Hedalen. Kjør inn på fv. 243 og ta til høyre mot Hedalen Stavkirke (1,8 km) 

Annonse