Gardbergstigen

Publisert av: DNT Valdres, Valdres Natur- og Kulturpark 
Annonse

Om turen

Gardbergstigen, som er merket med pilegrimsmerket (rødt kors i sirkel), går fra Slidre sentrum gjennom kulturlandskap opp til Gardbergfeltet på Slidreåsen. Hele området har vært benyttet som gravfelt fra eldre til yngre jernalder, og det er registrert over 550 gravrøyser her. Feltet er på drøye 2 km², og nedre del med Einangsteinen er tilrettelagt for publikum. Einangsteinen er fra rundt år 300 e.Kr., og er den eldste runestein i Nordvest-Europa som står på sin opprinnelige plass. Runeinskripsjonen lyder: ”ek goðagastir runo faihido”. Oversatt ”Eg Gudgjest gjorde runene”.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ta av E16 mot Slidre og parker i Slidre sentrum.

Adkomst med offentlig transport

Annonse