Legg til huskeliste
Annonse
Gardbergstigen, som er merket med pilegrimsmerket (rødt kors i sirkel), går fra Slidre sentrum gjennom kulturlandskap opp til Gardbergfeltet på Slidreåsen. Hele området har vært benyttet som gravfelt fra eldre til yngre jernalder, og det er registrert over 550 gravrøyser her. Feltet er på drøye 2 km², og nedre del med Einangsteinen er tilrettelagt ...

Adkomst med egen bil

Ta av E16 mot Slidre og parker i Slidre sentrum.

Adkomst med kollektivtransport

Annonse