Spennende tur til Tyskerheia fra Ålo til Lastad i Søgne

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  3,2 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året
Generelt

Svært spennende tur i huleganger, til kanonstillinger og ruiner fra hus tyskerne bygde. Ta med lykt.

Stibeskrivelse

En kan ta turen fra Lastad skolehus eller fra Ålo brygge. Denne tar utgangspunkt fra Ålo. NB! Du kan ikke parkere på annen manns eiendom, ei heller ved den gamle butikken ved brygga på Ålo. Forsøk å finne parkering ved offentlig vei.

Fra Ålo: Gå så ut på hovedveien igjen og ta første vei inn til høyre. Gå innover langs de fine, gamle husene. Gå til veis ende og fortsett på stien bak til venstre av det siste innover. Så følger du stien innover og du kan oppleve nær 20 gamle byggverk fra krigen. Fortsett nordover og tilslutt kommer du til skolehuset. Ta så til venstre og snart er du ved Åloveien. Ta til venstre og snart er du tilbake til bilen.

God tur

Historie

Her er det et festningsverk fra 2. verdenskrig med kanonstillinger, befestninger og rester etter mange bygninger. Navnet Tyskerheia har sin opprinnelse i den aktiviteten som tyskerne drev her under krigen. I 1941 ble det satt i gang arbeid med å bygge et kystfort her. Et 30-talls bygninger ble satt opp, 20-talls betongbunkere bygd og fjellhaller og tunneler sprengt ut. Store 105mm kanoner pekte utover mot skipsleia, og disse ble betjent av ca 120 artillerister. I tillegg var her et like stort antall infanterister. Søgnemannen Einar Kristiansen var under krigen sjef ombord i MTB, og høsten 1944 ble han beskutt mens han passerte Uvårfjorden i tett tåke på et oppdrag med sin MTB. Heldigvis ble båten hans ikke truffet. Samme høst ble kanoner og utstyr flyttet fra Lastad til Tjomesmoen lenger øst i Søgne, og her ute ble det montert noen narrekanoner eller atrapper.
Straks etter krigen ble alle brakkene revet og materialene ble bruk til å bygge nye bolighus rundt om i Søgne. Nå fins det en rekke murer, tunneler og ruiner på Tyskerheia, og det er et fint turområde her ute. Ikke minst er det fin utsikt over fjorden fra de gamle kanonstillingene.
Kilde: Geocatch

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Fra vest: Kjør til Søgne Tangvall og ta kystveien til Ålo NB! Du kan ikke parkere på annen manns eiendom, ei heller ved den gamle butikken ved brygga på Ålo. Forsøk å finne parkering ved offentlig vei.
Annonse

Publisert av