Rondanestien Etappe 1: Oslofjorden - Bekkestua

Annonse

Om turen

Anbefalt dagsetappe; Oslofjorden-Tømtehyttene Antatt tid 8 t

Oslofjorden-Maridalsveien

Antatt tid 1,5 t

Stien starter nederst ved Akerselva (oldnorsk navn: Frysja). Fra Bjørvika er det litt vanskelig å følge Akerselva, ettersom hele utoset er overbygget. Det kan derfor være hensiktsmessig å starte langs Akerselva ved Oslo Plaza. Her finner du skilt til Oset i Maridalen. Gangveien tar deg gjennom eikeskog opp under Nybrua, og videre oppover Grünerløkka. Mange av de mektige fabrikkbyggene ligger tett inntil elven. Man kan ane noe av kraften fra den gang Akerselvens Brukseierforening omfattet mer enn 40 industribedrifter langs elva. Gangveien krysser elva flere steder, og tar deg opp forbi Nordpolen på Sandaker. Videre går den i slyng opp Nydalen, helt til Oset ved Maridalsvannet. Ved Oset er elven demmet opp i etasjeskiller. Om sommeren anbefaler vi et bad i en av løkene. Drei vestover ved Maridalsvannets sydspiss, og følg grusveien opp til Maridalsveien.

Maridalsveien-Øyungen Antatt tid 4 t

Fra Maridalsveien går stien sørvestover inn i granskogen. Den går først vestover til Grinda (like ved Korsvoll skole). Deretter dreier den nordover, delvis langs kraftlinjen fra Hammeren kraftstasjon, parallelt med Maridalsveien, og innom Låkeberget P-plass. Herfra følger den en gammel driftsvei frem til Hammeren. Stien går vestover langs Skjærsjøelven, Det er laget en kultursti langs elven. Her kan man lese om Kamphaug Sag, og Stangjernshammeren som banket spiker midt i elven. Stien krysser på selve Skjærsjødemningen før den klatrer opp til tuftene av Kamphaug gård.

Tidligere hørte Kamphaug til et av de mest kjente steder i Nordmarka. Man kunne nesten si at alle veier som ikke førte til Rom, førte deg over Kamphaug. Høyt, fritt og solvendt lå plassen, med utsyn sørover mot fjorden. Det gamle navnet var Abbed-skogen, en av de seks skogene i det egentlige Nordmarka. Navnet tilsier at stedet har vært geistlig gods i den katolske tid og rimeligvis har det ligget under Hovedøyas kloster. Den nye Nordmarksveien fra Hammeren, som kom i 1900, ble lagt utenom og Kamphaug ble dermed veiløs. Den siste forpakter forlot stedet rundt 1967. Siden var det utleid til flere, sist til Norsk Trekkhundklubb. Hovedhuset og drengestuen brant ned i 1989 og de andre husene ble revet straks etter. Nå gror plassen sakte igjen, men ennå kan vi ane at det var en stor plass, med mye trafikk sommer og vinter. Stien går videre over Fagervann og ned til Øyungen.

Øyungen- Tømtehyttene Antatt tid 2,5 t

Fra Øyungsdammen går stien langs vannet, og opp på tunet på Liggeren gård. Midt på tunet finner du skilt videre mot Rondane. Stien går i kast og kul oppover mot Tømte. Her i bakkene har barna fra Tømte tumlet mang en morgen for å rekke skoleklokka som ringte på Liggeren. Oppe ved Tømte Gård står skilt til Tømtehyttene. Dette er DNT Oslo og Omegns anbefalte overnattingskvarter. 

Anbefalt dagsetappe; Tømtehyttene-Bekkestua Antatt tid 6,5 timer 

 Tømtehyttene-Hakadal Verk Antatt tid 3,5 t 

Fra Tømtehyttene går man 1 km tilbake til Tømte gård, samme vei som man kom. Derfra går stien ned til Fløyta og opp på Gruveåsen. Du går nå inn i Oslomarkas første naturreservat; Karlshaugreservatet. Stien går langs myke myrer og inn blant åpen furuskog. Man kan nesten tro at man er på høyfjellet. Stien legger seg pent nedover mot Hakadal over Eiriksknatten. Øverst i nedstigningen byr stien på et fantastisk skue utover Romeriksåsene og Nordmarka Nordøst. Den skjærer vei i utkanten av et hugstfelt og ender på grusveien mellom Trehjørningen og Hakadal Verk. Følg veien østover og ta den gamle verksveien de siste to kilometerne.

Hakadal Verk-BekkestuaAntatt tid 3 t

Rett før Hakadal Verk tar du av fra grusveien ned til Hakadal stasjon. Videre forbi stasjonen på vei ned mot R4, hvor du går gjennom undergangen til østsiden av veien. Når du kommer opp fra undergangen finner du blå merking inn i skogen rett ved. Her kommer du inn i et kulturhistorisk område, med sagbruksdrift fra 1800-tallet. Her finner du rester av en gammel jernbanetrase, som ble brukt til drift av sagbruket. Følg videre gjennom skogsholtet, og deretter langs jordene fram mot Gamleveien. Deretter merket trase langs elven, Kulturhistorisk sti, opp mot Aas gård. Her er det en kafe som er åpen på dagtid, kl.10.00-20.00 om sommeren, mulig å få seg noe ekstra energi før turen går videre. Derfra videre til Klopptjerna. Stien dreier østlig på nordsiden av Bjørnholthøgda, og tar deg så slakt nedover til Stor Øyungen. Stien går forbi vannets sydlige bredd. Herfra velger du østlig retning. Det er også merket til Bekkestua som ligger ca 2 km unna. Vi anbefaler overnatting på Bekkestua.

Slik kommer du deg dit

Annonse