Mølleskog-Trohornet

Legg til huskeliste
Annonse
  • Krevende fottur
  • 8,6 km
  • 3 t
  • Turen går tur/retur samme vei
  • 795 høydemeter totalt
  • Sesong: Apr - okt

MØLLESKOG - TROHORNET

Den flotteste toppturen i Steigen? Ja, mange mener det. Du får bedømme selv når du er kommet til toppen. Ihvertfall får du både "lov til" å hive etter pusten oppover lia, føle på "høyfjellstemninga" når du er over skoggrensen og du får teste ut "klyveegenskapene" dine opp til selve toppunktet.

Turen er en av "55 Forførende Friluftsmål"; - 55 spesielt utvalgte turer i Salten. Utvalget er gjort av Salten Friluftsråd. Dette er et kvalitetsstempel!

Turen til Trohornet er en tur som passer for de som er turvant. Også for barn som går mye i fjellet og som er sammen med voksne. 

Den første delen av turen er den bratteste; der du går oppover lia. Ellers er det siste partiet før du kommer til selve toppen, litt «luftig» for enkelte, men ikke farlig. Det er ingen steder du trenger tau. Joggesko kan brukes på hele turen. Ta med vann da det er ingen bekker oppover lia. Du kan fylle i elva ved startpunktet.

Du starter her ved skiltet/turtavlen. (Ny turtavle settes opp i mai 2021). Følg stien, som er meget tydelig og godt merket. Husk å lukke grinda etter deg: Sau går og beiter her.

Oppover «grønnlia» er det bratt, og det kan være glatt når det er fuktig vær.

Partiet derifra og opp til tregrensa er lettgått; berg, jordbunn. Du går stort sett gjennom skog, men her og der får du et glimt av det du skal nyte av utsyn når du er lengre opp.

Ovenfor tregrensa følger du stien mot venstre. (Går du til høyre, kommer du til Skjelltuva). 

Stien er lettgått. Fortsett oppover lia til du er oppe på høyden. Herifra går det i rett strekning et godt stykke. Noen synes at det er kanskje vel bratt ned, men "eggen er egentlig bred og trygg. Snart fører stien deg ned i en dalbunn. Underlaget herifra er mye godt stein. Så stiger du på nytt oppover. Først gjennom ei ur, før du så er oppe på ei ny "egg". Denne «eggen» følger du bortover til selve Trohornet. Her er det et par steder det kan være luftig for noen.

Så er du framme på toppen, og utsikten du får er storslagen: Hele Vestfjorden ligger framfor deg med Lofotveggen i bakgrunnen. Hamarøya, Tysfjords tinder m/Stetinden og fjelltopper mot svenskegrensen i øst, og Steigenfjellene i øst og sør; Hatten, Fløya, Skotstindene osv, osv.. Kos deg!

Tilleggsinformasjon om turen:

Utvalgte kulturlandskap (UKL): Engeløya er en del av Utvalgte kulturlandskap i Norge. 46 områder er utpekt, der Engeløya er et av de største. UKL finansierer de nye turtavlene som settes opp våren 2021. Mer om UKL her:

"Jordbrukslandskapet er skapt gjennom bosetting og bruk av landskapet gjennom flere tusen år. Her finnes gravhauger, bygninger, steingjerder og ferdselsveier. Her er åkrer, slåttenger, beitemarker, lyngheier og lauvingslier. Helheten av tun, innmark og utmark inneholder store kulturhistoriske og biologiske verdier. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprettholdes. Her er selvsagt bonden den viktigste aktøren!

I denne satsingen har landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen gått sammen om å gi bonden drahjelp. Direktorater og regionale etater samarbeider med kommuner og grunneiere.

Grunnleggende for valg av områder er at:

  • de i størst mulig grad har både store biologiske verdier og store kulturhistoriske verdier
  • det er realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har i et spleiselag avsatt spesielle tilskudd til drift av områdene, forankret i frivillige avtaler mellom grunneiere/brukere og staten." (Riksantikvaren, 13.12.2019).

Adkomst med egen bil

Kjører du E6, tar du av på Tømmernesset i Steigenkrysset. Følg så fylkesvei 835. På Skjelvareid tar du til høyre og kjører forbi Bogen og øver Engeløybruene til Engeløya. Ta til venstre i Ålstadkrysset og kjør ca 4 km til du er ved Mølleskog. Kjøretid ca 45 min.

Parkeringsmuligheter her er utfordrende. Mange parkerer i busslommen, men dette er egentlig ikke tillatt. Det parkeres langs hovedveien og ved utkjørsler. Det planlegges bygd en egen parkeringsplass for turen, men det er usikkert når den blir realisert.

Annonse