Tursti til Varden på Varaldsøy, Kvinnherad

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  7,4 km
  3 timer
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Hele året
 • Turkart: Folgefonna nasjonalpark. Du finn eit kartblad for turen ved å bla i bilda øvst.
 • Parkering, start- og sluttpunkt: Øvsthus på Fjellgardane. Sjå feltet "Adkomst" lenger nede på sida.
 • Merking: Informasjonstavle ved start. Stien er T-merkt og skilta.
 • Høgdeskilnad: 245 – 600 moh.

.

TUROMTALE

Første del av turen går i nordleg retning på skogsveg opp bakkane. Frå skogsvegen kjem ein inn på stien til Varden ved skilt mot høgre. Stien vidare går i fureskog opp til 400 moh. og etter det i meir ope terreng. 

Frå Varden er det godt utsyn både utover fjorden mot Sveio, og innover fjorden mot Kvam. Herifrå ser ein også kvinnhersfjella i nytt perspektiv; Melderskin, Gygrastolen og Juklavasskruna med Folgefonna i bakgrunnen. Dette gjer inntrykk på dei fleste. På klåre dagar kan ein sjå like til havs.

GODE RÅD

 Skogsstien kan vera noko myrlendt, bruk høvelege sko.Ta omsyn til dyr på beite og hald grindane lukka.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Frå ferjekaien på Varaldsøy følg hovudvegen mot Haukanes 4 km til vegkryss før nedkøyring mot fjorden. Herfrå 0,5 km opp til Øvsthus der det er mogeleg å parkera ved garden. Gjer vel å parkera slik at gardsarbeidet ikkje vert hindra, og at vegen er framkomeleg for traktor. Avtal gjerne med folk på staden.

Adkomst med kollektivtransport

Se reiseplanleggjaren på skyss.no

Annonse