Turveg til Juklavatnet frå Jukla kraftstasjon, Mauranger, Kvinnherad

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  10,6 km
  3 timer
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Jul - okt
 • Turkart: Folgefonna Nasjonalpark. Du finn eit pdf-kartblad for området ved å bla i bilda øvst.
 • Parkering, start- og sluttpunkt: Jukla kraftstasjon. Sjå feltet "Adkomst" lenger nede på sida. MELDING FRÅ STATKRAFT: Vegen frå Nordrepollen til Jukla kraftstasjon er stengt mellom klokka 8 og 14 på kvardagar. Arbeidet er planlagt ferdig i løpet av august/september 2021. Oppdatert info. hjå turistkontoret, tlf. 53 48 42 80.
 • Merking: Informasjonstavle ved P-plass. God grusveg utan merking.
 • Høgdeskilnad: 760 - 1.200 moh.

.

TUROMTALE

Bilturen inn Maurangerfjorden og på anleggsvegen frå Nordrepollen til fjells er ei oppleving i seg sjølv. Vegen har fast dekke og er godt sikra. Statkraft si vasskraftutbygging i Maurangerfjella er rekna for å vera den mest krevjande som er gjort i Noreg.

Følg vegen oppover forbi bom på venstre sida av kraftstasjonen og på grusveg 4 km til Juklavatnet. Sjeldan kjem ein så lettvint til vestnorsk høgfjellsnatur med utsikt mot storbre, fjordar, øyar og hav.

GODE RÅD

Ved høgste punkt på vegen før Juklavatnet bør ein leggja ein kort avstikkar opp og austover berga til NVE si anleggsbrakke. Fin nisteplass med storfelt utsyn.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Frå Nordrepollen 12 km på godt sikra anleggsveg med fast dekke, til P-plass ved Jukla kraftstasjon. 

Adkomst med kollektivtransport

Ingen.

Annonse