Tursti til Botnabrea frå Jukla kraftstasjon, Mauranger, Kvinnherad

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  5,5 km
  3 timer
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Jul - okt
 • Turkart: Folgefonna Nasjonalpark. Du finn eit pdf-kartblad for området ved å bla i bilda øvst.
 • Parkering, start- og sluttpunkt: Jukla kraftstasjon. Sjå feltet "Adkomst" lenger nede på sida. MELDING FRÅ STATKRAFT: Vegen frå Nordrepollen til Jukla kraftstasjon er stengt mellom klokka 8 og 14 på kvardagar. Arbeidet er planlagt ferdig i løpet av august/september 2021. Oppdatert info. hjå turistkontoret, tlf. 53 48 42 80.
 • Merking: Informasjonstavle ved P-plass. Inga merking av stien.
 • Høgdeskilnad: 760 - 1.100 moh.

TUROMTALE

Bilturen inn Maurangerfjorden og på anleggsvegen frå Nordrepollen til fjells, er ei oppleving i seg sjølv. Vegen har fast dekke og er godt sikra. Statkraft si vasskraftutbygging i Maurangerfjella er rekna for å vera den mest krevjande som er gjort i Noreg.

Følg vegen til venstre for kraftstasjonen, forbi vegbom og på grusveg 1 km til Botnatjørna. Frå utkjørsla litt forbi demningen, går ein ned på flatene, for så å ta seg over bekkene på nordsida av Botnatjørna. 

Gå langs austsida av Botnatjørna til stien som rundar opp nordaust og inn i Botnane. Her er som eit klasserom for undervisning om korleis breane påverkar landskapet, med avsetjingar og morenerygger, og eit moseteppe som ein sjeldan ser maken til. 

Deretter er det bratt opp mot nord i laus grus og stein til markert skar. Her er ein såkalla ”påkastvarde”, dvs at alle som passerer her kastar på ein stein. Frå skaret kjem ein ned i dalen som leiar inn til Botnabrea. 

For å gå inn på brea må ein ha naudsynt utstyr og erfaring, men eit fullgodt alternativ er ei delvis ulendt oppdagarferd i berga langs sørsida av bretunga. Her er uvanleg mange flotte og varierte is- og bergformasjonar.

GODE RÅD

 • Ved stor vassføring kan bekkene ved Botnatjørna vera vanskelege å passera utan støvlar.
 • Nytt: Bekkene på nordsida av Botnatjørna har samla seg i eitt stort løp inst. Her kan vera vanskeleg å kryssa, spesielt for born. Ta heller den flotte turen til Juklavatnet: Turveg til Juklavatnet

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Frå Nordrepollen 12 km på godt sikra anleggsveg med fast dekke, til P-plass ved Jukla kraftstasjon.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk reiseplanleggjaren på skyss.no

Annonse