Tursti til Hundsøyra frå Markjelke, Mauranger, Kvinnherad

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  16,7 km
  8 timer
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Jul - sep
 • Turkart: Folgefonna nasjonalpark. Du finn eit pdf-kartblad ved å bla i bilda øvst på sida.
 • Parkering, start- og sluttpunkt: Ved vegdele mot Svartedalen, like før Markjelkevatnet. Sjå feltet "Adkomst" lenger nede på sida.
 • Merking: Informasjonstavle ved start. Stien er T-merkt med vardar og skilt. Etter snørike vintrar går ruta delvis over store snøfonner som dekker merkinga. Gå i godver og følg vardane som er oppsette på høge punkt.
 • Høgdeskilnad: 740 - 1.464 moh.
 • Tidsbruk: 5 timar opp og 3 timar ned.

.

TUROMTALE

Første delen går på anleggsveg 500 meter opp til Svartedalsdammen. Resten av turen går for det meste på fjellgrunn. 

Hardingaskaret, over Austrepollen, er ein fin rasteplass. Her bør ein gå eit stykke ned i skaret og sjå utover. Det er mest utruleg at det har vore stølsveg opp her for hest og kyr. Herifrå kunne ein også ta seg over til Sørfjorden gjennom Kvitnadalen. Seinare vart det turistveg i Hardingaskaret og vidare til Hundsøyra, Holmaskjer og ned til Odda. Hardingaskaret var rasutsett, og frå 1860-talet overtok ridevegen frå Gjerde om Møsevatnet til Hundsøyra mesteparten av ferdsla. Frå 1890 vart "Keisarstien" frå Sunndal den mest brukte.

Hundsøyra ligg i brekanten og er markert med den største varden i området. Her er vidt utsyn i alle retningar. For dei som har erfaring med brekryssing, ligg Holmaskjer og nedgangen til Odda berre ein times tid unna.

GODE RÅD

 • Veret skiftar raskt i høgfjellet ved brea, ta med klede for nedbør og kulde. 
 • Dette er også ein flott skitur i mai/juni.

Slik kommer du deg dit

Adkomst mulig med

 • Kollektivtransport

Adkomst

Frå Nordrepollen 12 km på godt sikra anleggsveg med fast dekke, til P-plass med informasjonstavle ved vegdele mot Svartedalen, like før Markjelkevatnet.

Annonse