Tursti til Svartavatnet frå Grønevik, Hatlestrand, Kvinnherad

Legg til huskeliste
Annonse
  • Turkart: Strand-Ulv sitt orienteringskart over Hatlestrand.
  • Parkering, start- og sluttpunkt: Grønevik. Sjå feltet "Adkomst" lenger nede på denne sida.
  • Merking: Stien er T-merkt.
  • Høgdeskilnad: 50 - 235 moh.

.

TUROMTAL...

Adkomst med egen bil

Til Grønevik frå Gjermundshamn ferjekai - køyr 4 km mot Mundheim. Køyr av hovudveg til venstre og parker nede ved ferist. Skilt ved bommen. 

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk reiseplanleggjaren på ut.no

Annonse