Tursti til Ølveshovda på Ølve, Kvinnherad

Legg til huskeliste
Annonse
  • Turkart: Topografisk kart Norge 1:50 000 blad 1215 III.
  • Parkering, start- og sluttpunkt: P-plass ved Ølve kyrkje. Sjå feltet "Adkomst" lenger nede på denne sida.
  • Merking: Informasjonstavle ved start på sørsida av kyrkja. Stien er skilta og T-merkt.
  • Høgdsk...

Adkomst med egen bil

P-plass ved Ølve kyrkje. Frå Gjermundshamn ferjekai 200 meter til vegkryss. Køyr 12 km mot Ølve/Tysnes til Ølve kyrkje og P-plass.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk reiseplanleggjaren på skyss.no

Annonse