Rundtur til Englafjell frå Uskedalen, Kvinnherad

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  12,7 km
  7 timer
  Rundtur
 • Sesong
  Jun - okt
 • Turkart: Folgefonna nasjonalpark. Du finn eit kartblad for turen ved å bla i bilda øvst.
 • Parkering, start- og sluttpunkt: Ved Gamleskulen / grana i sentrum. Stor P-plass med informasjonstavle for Uskedalen. 
 • Merking: Informasjonstavle ved Eikevegen og på Fet. Stien er T-merkt med skilt og vardar.
 • Høgdeskilnad: 5 – 1.200 moh.

.

TUROMTALE

Denne turomtalen tek utgangspunkt i start via Eikedalen:

Frå parkeringa i sentrum går ein langs Fv 54 forbi brua over Eikeelva 2 km frå sentrum, retning Husnes. Følg Eikevegen opp gjennom eit par krappe svingar og ta til venstre ved turskilt.

Følg merking innover Eikedalen til Flåtene. Vidare oppover mot Eikedalsskaret og til Jordsvatn 777 moh. Her er stidele til Manen 1.014 moh. 

Siste delen opp til Englafjell går i bratt ur med ein del lause steinar. Få stader har ein så vidt utsyn som frå Englafjell.

Returen går på merka sti på "framsida" av Englafjell, ein får då ein fin rundtur. Ned frå toppen har ein fint utsyn mot nord. Siste delen går gjennom ein plantefelt, og då ser ein berre skog.

GODE RÅD

 • OBS: Gå forsiktig i ura mot toppen både for eigen del og for turfølgjet sin del. 
 • Dersom ein ynskjer å starta turen opp frå Fet: Følg Fv 500 frå P-plassen ca 300 m over brua til vegkryss med skilt til Musland. Gå 100 meter langs den flotte steingarden som høyrer til Kapteinsgården, merkinga startar ved gardsløa i svingen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Rett ved FV 500- Parkering ved Gamleskulen / grana i Uskedalen sentrum.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk reiseplanleggjaren på skyss.no.

Annonse