Legg til huskeliste
Annonse

Simskardrunden er et fint alternativ for deg som ønsker en smak av Børgefjell uten å dra på flerdagerstur med stor sekk. Her kan du vandre etter klopplagte stier langs Simskardelva inn til Simskardhytta. På veien hjem k an du ta stien på motsatt side av elva. 

Det er anlagt bruer over elvene som stiene krysser. I Simskardet vandrer du i gammel barskog omkranset at høye fjell. Elver og bekker kommer ned fra fjellsidene. I området vil du også se reindriftsanlegg.

Adkomst med egen bil

Kjør til Fiplingdal i Grane kommune, på FV 7736 følg skiltingen til Børgefjell. Parkering på enden av vegen ved innfallsporten.

Annonse