Tursti til Vikastølen frå nedre P-plass, Åkra, Kvinnherad

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
  Passer for rullestol
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  9,8 km
  4 timer
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Apr - nov
 • Turkart: Folgefonna Nasjonalpark. Du finn eit pdf-kartblad for området ved å bla i bilda øvst.
 • Parkering, start- og sluttpunkt: Skogsbilveg på Vika. Sjå feltet "Adkomst"lenger nede på sida...
 • Merking: Informasjonstavle ved nedre P-plass. Inga merking langs skogsvegen. Stien er T-merkt frå øvre P-plass.
 • Høgdeskilnad: Frå nedre P-plass 110 - 580 moh.

.

TUROMTALE

Følg skogsbilvegen oppover frå nedre P-plass. Frå øvre P-plass ved enden av skogsvegen er det god og tydeleg sti i lett terreng ca. 2,5 km nordover til Vikastølen. 

Stien følgjer stort sett kraftlina. Under Stølshaugen er det eit stidele. Til høgre mot Vasstølen eller rett fram mot Vikastølen. Like sør for Stølsvatnet kryssar ein elva på ei enkel bru. 

Dette er ein opplevingsrik tur for små og store, i nærkontakt med det vakre kulturlandskapet i Åkrabygda med tilhøyrande utmarks- og fjellområde.

Rullestol: Skogbilvegen er godt eigna for elektrisk uterullestol og har fast grusdekke. Ved øvre parkeringsplass går skogbilvegen over til sti. Stien har ei stigning på 300 høgdemeter på 3 km, og har enkelte bratte parti. Fordel med kraftig elektrisk ute-rullestol.

GODE RÅD

 • Hugs bompengar viss du ønsker å køyra til øvre P-plass. Lat att grindane. 
 • Tursti til Vikastølen frå øvre P-plass 
 • Eit alternativ kan vera å følgja stien vidare frå Vikastølen og langs vestsida av Børstølsvatnet til Fjellhaugen Skisenter. 
 • Turen til Vikastølen er også ein fin skitur i vinterhalvåret.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Ta til venstre i fyrste vegdele, 50 meter før Åkra bru. Køyr 500 meter og ta til venstre ved postkassestativ med skilt til Vikastølen. P-plass (nedre) ved grinda i starten på skogsbilvegen. Parkeringsavgift. Mot bompengar kan ein køyra den 3 km lange skogsbilvegen til 425 moh. Øvre P-plass ligg ved vegenden rett etter bru. Skilt til Vikastølen.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk reiseplanleggjaren på skyss.no.

Annonse