Tursti til Ravnakulten på Halsnøy, Kvinnherad

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  5,2 km
  2 timer
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Hele året
 • Turkart: Fritidskartet Halsnøy/Fjelberg, målestokk 1:20.000. Kartet er til sals hos Buketten, Sæbøvik. Eides Bensinstasjon, Eidsvik. Fjelberg Landhandel, Fjelberg. Du finn eit kartblad for turen ved å bla i bilda øvst.
 • Parkering, start- og sluttpunkt: P-plass nedanfor Radiohola, rett ved kraftlinja. Sjå feltet "Adkomst" lenger nede på sida.
 • Merking: Informasjonstavle ved P-plassen. Stien er skilta og T-merkt.
 • Høgdeskilnad: 20 - 291 moh. 

.

TUROMTALE

Gå over hovudvegen frå P-plassen og følg skilting mot Radiohola. Ta til venstre under kraftlina 200 meter før Radiohola. I stidelet mot Jamburfjell tek ein til venstre sørover mot Ravnakulten. 

GODE RÅD

 • Dersom ein vil forlengja turen og gjera den til ein rundtur, kan ein frå Ravnakulten gå tilbake 500 meter til stidelet, og så 500 m vidare derfrå til Jamburfjell. Sjå omtale: Tursti til Jamburfjell. Ned til til P-plassen kan ein gå via Radiohola eller Hauge.  Dersom ein vel retur via Jamburfjell, brukar ein totalt ca 3 timar på heile turen.
 • Ein del blaute parti, bruk eigna sko. 
 • Fleire kulturminne undervegs, gje deg god tid.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Køyr gjennom rundkøyringa på Tofte og ta av mot Høylandsbygd. Følg hovudvegen forbi Høylandsbygd mot Mjelkevik. Om lag 250 meter etter oppkøyringa til tidlegare Hauge skule tek du til høgre ved skilt mot Radiohola og parkerer på ny P-plass der oppe. Det kan bli nødvendig å passera ei grind.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk reiseplanleggjaren på Skyss.no

Annonse