Legg til huskeliste
Annonse

Turen er skilta og delvis merka, og den vekslar mellom grusveg, traktorveg og godt synleg sti. Mesteparten av turen går i furuskog før den i det høgaste partiet går i fjellvegetasjon med lyng og fjellbjørk.

 Frå parkeringsplassen på Vikesland startar turen på ein slak grusveg. Etter ca 1 km er det eit vegskille, følg pilskilt som syner v...

Adkomst med egen bil

Bilvegen til Vikesland tek av frå Aurlandsvangen mot Flåm like før ein kjem til E16. Køyr den litt smale grusvegen til Vikesland og parker bilen på parkeringsplassen i svingen like før du kjem til gardstunet.

Annonse