Legg til huskeliste
Annonse

Dette er starten på den lange kløvvegen frå Bakka over til Breidalen på andre sida av fjellet. Denne vart brukt til å flytte dyr og kløv til stølane før i tida. I dag er det stortsett den bratte første delen av stien opp til Rimstigen som er i bruk.

Etter 2,7 kilometer og 725 høgdemeter opp frå Nærøyfjorden kjem ein til eit av dei mest po...

Adkomst med egen bil

Hit kjem du deg med bil frå Gudvangen. Ta av frå E16 ned mot fergekaien i Gudvangen. Hold venstre forbi fergekaien og fortsett langs fjorden på Bakkavegen til Bakka. Mellom Bakka og Tufto er det to parkeringsplassar du kan sette frå deg bilen medan du er på tur.

Annonse