Langs Jærens kyst fra Ogna til Sirevåg

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  4,9 km
  1 time, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Overgangen fra de nesten endeløse viddene med dyrka mark og stein på Jæren til de skrinne og knortete fjellknausene i Dalane er tydelige i dette området. Anortositten som ble dannet for en milliard år siden av smeltemasse som størknet 25 km under overflaten, har gjennom de enorme tidsperiodene som har passert blitt nedslitte og er nå synlige i dagen. Et vakkert fargespill av fiolett og blågrønt fjell kan ses ved Ognaelvas utløp.

Turen starter ved Ogna stasjon 4,4 moh., og som har vært i bruk siden Jærbanen ble anlagt i 1878. For å komme ned til stranden, må en følge gang- og sykkelstien i nordlig retning til en kommer til et skilt som viser vei til tur- og badeområdene. Vi må krysse den trafikkerte Nordsjøvegen før vi svinger under jernbanen og går parallelt med denne i sørlig retning. Igjen passerer vi Ogna stasjon, men da på motsatt side. Den vakre Ogna kirke fra middelalderen skimtes bak gjerdene. Grusveien gjør en sving, og vi krysser Ognaelva på bru. Landskapsvernskilt viser vei ned til stranden, samtidig som det forteller at dette er et sårbart område som må tas vare på med sporløs ferdsel. Snart er vi ved utløpet av Ognaelva. De markante og mektige svabergene graver seg ned i sanden, samtidig som de gir vern mot havets bølger.

Vi følger Ognasanden til endes mens vi nyter synet av det skiftende lyset, lyden av måkeskrik og sandens myke underlag. Før neset, kalt Klubben, svinger vi opp i sanddynene og går gjennom hyttefeltet til vi kommer til Sannarvågen. I dette krysset kan vi lage turen til en rundtur ved å gå til venstre gjennom skogen tilbake til Ogna. Eller vi kan fortsette på veien i sørlig retning forbi Sirevåg havn og opp til Sirevåg stasjon.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Kjør Rv 44 Nordsjøvegen til Ogna stasjon. Gode parkeringsmuligheter.

Adkomst med kollektivtransport

Ta toget fra hvor du vil og gå av på Ogna stasjon.

Annonse