Finnskogleden - Håbergrunden

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  55,9 km
  3 dager
  Rundtur
 • Sesong
  Mai - okt

Håbergrunden har naturlig start- og sluttpunkt på Gravberget, men du kan også starte fra Håberget. Rundturen benytter seg av begge Finnkogleden-traseene mellom Gravberget og Håberget beskrevet i turforslagene på Finnskogleden - på vinfulle høydedrag via Kjølberget eller Flisberget. 

Området ligger på mellom 500-700 moh., og består av store myrområder og skogsterreng. Terrenget oppleves annerledes enn de søndre delene av Finnskogen som ligger i noe lavere. Området er også rik på krigshistorie og det finnes også rester etter finnekultur. Overnatting finner du på Gravberget, Flisberget, Håberget, Bråten og Smalberget.

Håbergrunden kan forlenges til Søre Osen, noe som gjør at det er naturlig å starte rundturen i Søre Osen. Denne rundturen bruker hovedtraséen mellom Håberget og Osen den ene veien og via Storsvea den andre veien. 

Avstandstabell

 • Gravberget–Flisberget: 18 km
 • Flisberget–Håberget: 6 km
 • Håberget–Bråten: 15 km
 • Bråten–Gravberget: 15 km
 • Håberget–Søre Osen: 9 km
 • Håberget–Storsvera–Søre Osen: 16 km  

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Annonse