Storjuvika - Sandværet - Småværan- Storjuvika (rutenr. 4)

Legg til huskeliste
Annonse

Start og parkering i Storjuvika. Turen går østover mot Jaktholmen og Vandholmen. Padle deretter over mot Hamlandsøya og Sandøykalven. Deretter følger du land mot Natustholmen videre gjennom Hestøysundet. Her kommer du til Småværet som er et elderado med kritthvite strender. På stor- Sandøya er det fint og gå i land, men på sommeren kan det være kviger som beiter der. Videre mellom Stor-Sandøya og Tjønnholmen , og deretter rundt Bjørnøya før du padler mellom Haverøya og Sauhestøya. Følg Sauhestøya til du kommer til Pundsøya. Deretter blir det åpent strekk mot Sandværet før retur til Storjuvika. På denne turen er det flere steder å gå i land. Det finnes også teltplasser om man vil overnatte. 

Adkomst med egen bil

Start og parkering i Storjuvika. Følger Rv. 768 mot Abelvær. Det er satt opp skilt ved nedkjørselen ned til Storjuvika. Det er også et større informasjonsskilt over padlerutene ved parkeringsplassen. 

Annonse