Vindfjell og Vindfjell sørøst

Legg til huskeliste
Annonse

Turen går i variert skogsterreng og er tørrest opp fra Breivann parkering. Den er kortest fra Viddaseter parkering, men her er det våtere. Stiene fra begge retninger er mye brukt og godt synlig, samtidig som de er merket.

Varden på det høyeste punktet har et utsiktspunkt litt mer mot syd. Varden som er plassert på sørøstpunktet er litt v...

Adkomst med egen bil

UT appen regner dessverre lengden feil. Se under!!!

Vindfjelltoppene kan nås med start enten fra parkering fra Viddaseter med tur returlengde 6 km. Alternativ rute fra parkering ved Breivann med lengde 7,8 km tur retur. Stiene er skiltet, merket og vedlikeholdt av Larvik og omegn turistforening.

Adkomst med kollektivtransport

Adkomst med egen bil via bomveg opp fra RV 32 midt mellom Steinsholt og Siljan. Ingen mulighet for kollektiv transport.

Annonse