Øvre Fisketjenn - Kyrfjell på Mjøndalsskauen

Legg til huskeliste
Annonse

Tur til en av Mjøndalsskauens flotte utsiktstopper.
Ca 100 m før du kommer fram til Øvre Fisketjenn, følger du skilt og blå merker på en traktorvei nokså bratt opp mot nord. Når du kommer opp til DNTs kryssende blåmerka sti, følges denne ca. 40 m vestover før du så følger skilting og blåmerker nordover til Kyrfjell. Fra det høyeste punktet...

Adkomst med egen bil

Kjør skogsbilveien Sirikjerkeveien og så Slettfjellveien fra Hagatjern, eller fra Vestfossen, inn til Øvre Fisketjenn, P. Bomvei.

Annonse