Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 5,3 km
  • 2 t
  • Turen går tur/retur samme vei
  • 232 høydemeter totalt
  • Sesong: Mai - okt

VESTÅSEN

Bispen

6 km t/r (back and forth)

1055-1129 moh/masl


Frå Bosset følgjer du merking mot Restjørnane og den austre stigen mot Dyna. Stigen går i fint, men litt myrlendt terreng nokre stader. Etter ca 2,2 km tek du av stigen, mot venstre (skilta), og fylgjer ny stig opp på Bispen (ca 0,8 km).

Står du på Bosset og ser mot Bispen, kan du sjå profilen av eit menneske med lang nase og tjukk mage. Det er litt usikkert kvifor dette fjellet har fått namnet Bispen, men det dei fleste trur er at denne «fjellkaren» ser ut som ein fornem biskop. Derav namnet.

Frå Bispen har ein vidt utsyn til flott natur i alle retningar, med Sangenuten i vest og Dyna i sørleg retning.

Ynskjer du ein lengre tur kan du gå attende til stigkrysset og derfrå følgje stig mot Dyna, vidare mot Oddetjørni og attende til Bosset.

From Bosset follow the marked trail to Restjørnane. The terrain is a bit marshy. After about 2,2 km exit left and follow the new trail until you reach the top (about 0,8 km).

From Bosset looking towards Bispen you can see the profile of a man with a long nose and a big stomach. A man looking a bit like a bishop. That`s way the mountain got its name.

From Bispen you have a great view towards Sangenuten in the West and Dyna in a Southern direction.

If you want a roundtrip instead of back and forth you can, when you go down from Bispen, follow the trail towards Dyna, continue against Oddetjørni and then back to Bosset.

Noko å sjå / Something to see

Ca midt mellom Bosset og Restjørnane kan du ta av stigen til venstre. 70 – 80 m frå stigen er det eit røykeri. Det vart laga for 60 – 70 år sidan av Torstein Sataslåtten. Dette røykeriet vart nytta til å røyke fisk. So seint som i 2017 prøvde sonen hans, Hallgrim, røykeriet og det fungera då framleis.

Midway between Bosset and Restjørnane you can see an old smokehouse. It's about 70 – 80 m from the trail at your left-hand side. Torstein Sataslåtten made it 60 – 70 years ago. He used it to smoke fish that he had fished himself. As late as 2017 his son Hallgrim used this smokehouse and it still worked.

Adkomst med egen bil

Køyr opp Vestlivegen frå Ål stasjon og følg denne, og etter kvart Bossetvegen, til Bosset. Ca. 11 km frå Ål Stasjon. Bomveg.

Drive up Vestlivegen from Ål train station and follow both this road and Bossetvegen/road for about 11 km from Ål train station. Tollroad.

Parkering/ parking:

På Bosset, ca 100 m etter Bossetvegen 611.

At Bosset, about 100 m after Bossetvegen 611.

Km/moh/masl:

6 km t/r (back/ forth), 1055 – 1129 moh/ masl.

Kart/ map:

Geilo 1:50 000

Annonse