Tjuvkjellaren

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 2,8 km
  • 2 t
  • Turen går tur/retur samme vei
  • 198 høydemeter totalt
  • Sesong: Mai - okt

TORPO

Tjuvkjellaren

ca 3 km t/r (back and forth)

669-815 moh/masl

Turen startar ved skytebana i Oppheim. Første del av stigen følger ikkje den opphavelege traseen, men når ein har passert eit hogstfelt og ein traktorveg, kjem ein inn på den gamle ferdselsvegen mellom Oppheim og Liagardane. Det er god stig, men ganske bratt opp lia. Postkassa står på utsiktpunktet ca 500 m etter Tjuvkjellaren. Herfrå får du flott utsikt over Oppheim, Torpo og dalen.

.PA: deler av stigen går innom eit kyrbeite der det kan vera kyr vår og haust. Dersom ein vil unngå dette er det mogleg å gå turen frå Liagardane.

The hike starts at the shooting range in Oppheim. The first part of the trail does not follow the original route, but when you have passed a logging field and a tractor road, you enter the old road between Oppheim and Liagardane. It is a good trail, but quite steep up the hill. Just before the top you will find Tjuvkjellaren. Here are signs and an information board. Continue the walk on to Geiteryggen and you will get a great view of Oppheim, Torpo and the valley. At the view-point there is a mailbox with a guestbook.

PS: parts of the trail pass through a cow pasture where there may be cows in spring and autumn. If you want to avoid this, it is possible to walk from Liagardane.

Annen info / Other information

På Geiteryggen ligg det ei gamal fangstgrav. Den er 2 m brei og 3 m lang og ligg mellom 2 loddrette bergveggar og er mura opp i endane. Den har vore 1,8 m djup. Den kan vera svært gamal.

Anten du går turen frå Oppheim eller Liagardane så følgjer turen delar av den gamle ferdselsvegen som var mellom Oppheim og Ål sentrum. Før det kom bilveg til Oppheim var dette den raskaste vegen til kommunesenteret og var i bruk til 1960-talet.

On Geiteryggen there is an old trap pit. It is 2 m wide and 3 m long and lies between 2 vertical rock walls and is walled up at the ends. It has been 1.8 m deep. It may be very old.

Regardless of whether you are going from Oppheim or Liagardane, the hike follows parts of the old road that was between Oppheim and the center of Ål. Before there was a road to Oppheim, this was the fastest route to the municipal center and was in use until the 1960s.

Adkomst med egen bil

Frå Ål sentrum følg Rv 7 ca 10 km austover til Torpo og følg skilting mot Torpo stavkyrkje. Ved kyrkjene ta til venstre mot Oppheim. Følg fylkesveg 2928 oppover Oppheimsvegen til stort returpunkt, på venstre hand, ca 3,7 km frå kyrkjene. Frå returpunktet tek du til venstre inn på Underåsvegen og etter ca 800 m på Torsteinslåttavegen kjem du til skytebanen.

From Ål city center drive east on State Hwy 7 for about 10 km to Torpo. Take a left turn at sign Torpo stavkyrkje/Torpo Stave church and continue to the churches. From the churches take a left turn towards Oppheim and follow County Rd 2928/ Oppheimsvegen/road to a large disposal place, at your left. Drive on to Underåsvegen/road and after about 800 m on Torsteinslåttavegen/road you will reach an outdoor shooting range.

Parkering/parking:

På parkeringa til skytebanen.

The parking lot at the outdoor shooting range.

Km/moh/masl:

Ca 3 km t/r (back and forth), 669 – 815 moh/ masl.

Kart/ map:

Sykkel- og turkart, Hemsedal, Gol og Ål, 1:60 000. Reineskarvet 1:50 000.

Annonse