Nordmarka på langs i kano eller packraft

Legg til huskeliste
Annonse
  • Krevende padletur
  • 43,5 km
  • 3 dager
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 318 høydemeter totalt
  • Sesong: Jun - sep

Å padle Nordmarka på langs i kano er en drøm for mange. Det er en krevende og lang tur, men også en stor opplevelse. Underveis kan du kjenne på følelsen av å padle over store, åpne vann og å manøvrere deg langs flytemyrer i små tjern. Det er en kanotur langs majestetiske fjell og rullende, grønne skogsåser.

Nordmarka på langs i kano er en tur du kan ta på en langhelg, eller over en hel uke. Farten på turen bestemmer du helt selv, men det lønner seg å ha nok med tid. Turen krever en del forberedelser, særlig om du planlegger å ha med deg barn.

Startsted

Kanoturen Nordmarka på langs starter ved det store vannet Mylla, helt nord i Nordmarka. Her ligger det en stor utfartsparkering i Myllavegen, ved demningen på østsiden av Mylla. Det er kort vei å trille kanoen fra parkeringen og bort til demningen, hvor kanoen kan settes på vannet.

Mylla til Ølja

Mylla er det perfekte vannet å starte en langtur i kano. Det er et stort og langstrakt vann, som gjør at du får litt tid til å finne rytmen og roen i kanoen og gjøre eventuelle justeringer. Etappen over vannet er på rundt 3,5 kilometer. Kanoen sjøsettes mellom grusveien og høyresiden av demningen rett ved utfartsparkeringen på østsiden av vannet. Herfra er det bare å padle langs den sørlige bredden av vannet, forbi Svarttangen, Skrikertangen og etter hvert svakt sørover på innsiden av Storøya. Du går ut av kanoen der rødmerket skiløype går fra vannet og opp til grusveien på sørsiden av vannet, et stykke forbi Storøya. Her drar du kanoen i land, og følger løypa opp til grusveien. Vel oppe på veien tar du til høyre og fortsetter mot Ølja.

Kanoen kan trilles på grusvei hele veien til Ølja, en avstand på rundt 2,5 kilometer. Det er den mest kuperte grusveien på turen, med flere slake motbakker etter hvert som du forflytter deg de 30 høydemetrene som skiller Mylla fra Ølja. Et stykke etter at du passerer Trantjern, ser du Ølja på høyre side. Fortsett et stykke forbi en hytte på venstre side og du ser en klaring i skogen ned mot vannet. Fortsett ned denne og du er klar til å ta fatt på neste etappe.

Ølja til Tverrsjøen

Etappen over Ølja er svært kort, siden dette vannet bare krysses på tvers. Ølja er i tillegg ikke et veldig stort vann, avstanden fra østsiden til vestsiden er bare i underkant av 500 meter. Når du kommer til vannet fra Mylla, er det bare å sikte seg inn på koia «Bristol» som ligger på andre siden. Her tar du kanoen opp av vannet. Fra Ølja kan kanoen trilles på grusvei helt frem til neste vann som er Tverrsjøen, en avstand på rundt 1,5 kilometer. Det er en lett kupert trilleetappe, med i alle fall én moderat stigning på veien.

Etter hvert kommer du til grusveien langs Tverrsjøen, og ser vannet rett fremfor deg. Fortsett rett frem mot vannet, så finner du en åpen plass hvor du kan sette ut kanoen.

Tverrsjøen til Skarvvatnet

Etappen over Tverrsjøen er også kort og lett, bare rundt 1 kilometer lang. Fra vestsiden av vannet padler du Tverrsjøen på langs og frem til Holovika i sørøst. Her er det en liten åpning i skogen hvor skiløypa går opp fra vannet til grusveien. Hvis du synes det blir for trangt å gå i land her, velger du deg bare en av holmene du har passert på sørsiden etter demningen.

Fra Tverrsjøen går du opp på grusveien og fortsetter tvers over veien og videre sørover i en bred og godt synlig skiløype. Her må kanoen bæres helt ned til Skarvvatnet, en avstand på rundt 500 meter. Dette er et svært vått og myrlendt stykke å gå, særlig om våren og høsten og etter regnvær. Skiløypa går nærmest rett frem hele veien og ender i en liten bukt nord i Skarvvatnet. Ved lav vannstand, kan det være nødvendig å gå langs vannkanten og lenger ut på odden på høyre side for å få kanoen på vannet.

Skarvvatnet til Buvatnet

Skarvvatnet, Buvatnet og Pershusvatnet er tre vann som nesten henger sammen. Det vil si, Buvatnet og Pershusvatnet henger sammen, mens det bare er en kort bæreetappe på under 100 meter mellom Skarvvatnet og Buvatnet. Dette er tre flotte vann, og etappen over Buvatnet og Pershusvatnet er et høydepunkt på Nordmarka på langs-turen.

Turen over Skarvvatnet starter i den nordøstlige enden av vannet og går sørover til demningen, en avstand på rundt 1 kilometer. Rett til venstre for demningen i sørenden av vannet er det plass til å ta opp kanoen. Du fortsetter videre til Buvatnet på en umerket men tydelig skogssti hvor du må bære kanoen. Stien er litt steinete men ikke særlig kupert. Avstanden er rundt 100 meter og ender ved en odde helt nord i Buvatnet.

Buvatnet via Perhusvatnet til Finntjern

Buvatnet er et relativt lite vann, bare en padletur på rundt 600 meter fra nord til sør. Buvatnet og Pershusvatnet henger sammen og det kan padles mellom dem. Vær oppmerksom på at det er grunt ved smalet, og en fordel å holde lav fart og en midtlinje gjennom det.

På Pershusvatnet glir du over vannet mens Pershusfjellet vokter over deg langs vestbredden. Det er en padletur på rundt 1,5 kilometer. Turen avsluttes helt mot venstre ved demningen i sørenden. Her er det fin plass til å ta ut kanoen, og bære den videre mot Finntjern på den blåmerkede stien. Stien er teknisk og krevende, så her gjelder det å se etter hvor du plasserer føttene. Stien går i slak nedoverbakke og etter i underkant av 100 meter ser du en myrlendt åpning i skogen på høyre side hvor du kan se Finntjern. Det er et kort, men som regel svært vått, stykke over myrkanten for å sette ut kanoen i Finntjern.

Finntjern via Aklangen til Katnosa

Nordmarka på langs er en variert kanotur. Og Finntjern bidrar definitivt til å gjøre turen variert. Den delen av Finntjern vi padler gjennom er et grunt myrtjern og kan være en utfordring ved lavvann. Trøsten er at det er en kort padletur på bare rundt 300 meter. Her må du holde lav fart og føle deg litt frem hvor det er dypt nok. Du følger den østlige bredden nedover mot demningen, men turen avsluttes før du kommer helt ned til den.

Å komme seg ut av kanoen er en like våt øvelse som det var å komme seg opp i kanoen og ut i vannet. Her må du ut av kanoen på blautmyr og trekke kanoen mot en åpen plass på venstre side av demningen. Her går også den blåmerkede stien forbi. Kanoen må deretter bæres i slak nedoverbakke i skiløypa som går mellom Finntjern og Aklangen. En avstand på rundt 200 meter. Skiløypa går sørøstover, og er lett synlig når du kommer opp på den blåmerkede stien. Den er flat, men steinete, og normalt ikke en stor utfordring. Nede ved Aklangen er det god plass til å få ut kanoen i vannet.

Aklangen var et eget vann før oppdemmingen av Katnosa, så i dag kan du fint padle fritt mellom de to vannene. Aklangen er et mørkt vann og en særegen padleopplevelse. Turen over vannet og inn i Katnosa er på i overkant av 1 kilometer. Vær oppmerksom på at det flere steder er grunt i smalet mellom de to vannene. Så hold lav fart og en midtlinje gjennom smalet.

Katnosa til Store Sandungen

Fra smale Aklangen kommer du ut i store, brede og vakre Katnosa. Det er en av de lengste padleetappene på turen, rett over 3 kilometer. DNT-hytta Katnosdammen ligger vakkert til lengst sør i vannet, og er en gyllen mulighet for å overnatte innendørs på turen. Men husk å booke plass på forhånd. Turen over Katnosa avsluttes i det som kalles Leveringsvika, helt sør og øst i Katnosa. Herfra er det kort vei å trille kanoen opp til grusveien som går forbi.

Vel oppe på grusveien tar du til høyre og følger grusveien i rundt 5 kilometer ned til Store Sandungen. Det meste av turen går i nedoverbakke. I krysset rett før Store Sandungen holder du igjen til høyre og triller rundt 200 meter over en haug og inn skogsveien til venstre. Denne tar deg ned til brua over smalet mellom Store og Vesle Sandungen. Gå over på andre siden, hvor det er en fin plass til å sette ut kanoen på venstre side rundt 10 meter fra brua.

Store Sandungen til Hakkloa

Når det blåser føles turen over Store Sandungen nesten som å være ute på åpent hav. Når du er kommet til Store Sandungen er du omtrent halvveis på Nordmarka på langs-turen. Padleturen fra vest til øst i vannet er på rundt 3 kilometer og det er fint å gå i land på svaberget til venstre for demningen.

Fra svaberget til venstre for demningen går du opp på grusveien hvor du holder mot venstre. Her triller du kanoen mellom Store Sandungen og Hakkloa i rundt 500 meter, for det meste i nedoverbakke. Fortsett rett frem ned mot vannet, og til venstre for bygning i bunn av bakken. Det er mye mudder ved lavvann der kanoen kan settes ut, og det kan være både vått og sølete å komme seg ut i vannet.

Hakkloa til Bjørnsjøen

Hakkloa er et stort og langt vann som generelt er lite besøkt. En av grunnene er nok at det bare 3 leirplasser rundt det store vannet. Turen sørover er på rundt 2 kilometer.

Du kommer deg ut av vannet på vestsiden av vannet rundt 600 meter før du kommer til demningen. Herfra er det bare noen få meter opp til grusveien som går langs Hakkloa. Kanoen kan trilles på fin grusvei i rundt 1,8 kilometer fra Hakkloa ned til Kutangen nord i Bjørnsjøen. Her er det fint å sette ut kanoen.

Bjørnsjøen til Rottungen

Bjørnsjøen er Nordmarkas storstue og et av de fineste vannene på Nordmarka på langs-turen. Her er det god plass til bading, fisking, padling og friluftsliv. Det er et herlig vann å padle, med store åpne flater hvor du kan gli fremover i skilpaddetempo og nyte omgivelsene. Den omtrent 2,8 kilometer lange turen over vannet avsluttes i Båthusvika, rett før du padler inn i smalet mot Bjørnsjødammen.

Stedet der du skal ut av vannet står det et godt synlig båthus, og det er greit å komme seg ut av kanoen. Fra båthuset går det en fin trillevei opp til grusveien som går sørover mot Bjørnholt og videre til Rottungen. Kanoen kan trilles på fin grusvei mellom Bjørnsjøen og Rottungen, for det meste flatt eller i nedoverbakke. Det er en avstand på rundt 3 kilometer. Det er mulig å hoppe over Rottungen, og trille kanoen på grusvei i rundt 900 meter rett til Gåslungen.

Rottungen via Gåslungen til Øyungen

Rottungen er egentlig bare en liten avstikker fra grusveien. Padleturen over vannet er på rundt 600 meter, mens avstanden på grusvei er rundt 900 meter. Turen over vannet går fra den sørvestlige enden, hvor du først ser vannet fra grusveien, til den østlige bredden.

Det er fint å gå ut av kanoen rett nord for selve demningen på østsiden. Herfra går du det korte stykket til grusveien, tar til venstre og finner den tydelige men umerkede stien på høyre side av veien. Stien går på nordsiden (oversiden) av bekken mellom de to vannene, og ned til en våt og mudrete vik hvor det er mulig å sette ut kanoen. Kanoen må bæres ned fra grusveien til vannet, en avstand på rundt 200 meter.

Turen over Gåslungen er fascinerende. Det er et myrlendt og mudrete vann som ikke er særlig dypt, og du glir mykt mellom flytemyrene og til slutt inn smalet på østsiden. Her runder du en liten odde, og kommer inn i det som nesten er et helt eget tjern. Da ser du også Gåslungsdammen som danner en terskel fra Gåslungen og inn i Øyungen. Her må kanoen normalt løftes og dyttes over trestokkene på demningen for å komme ut i Øyungen. Du må regne med å bli våt på beina. Turen over Gåslungen er på rundt 700 meter.

Siste etappe over Øyungen

Flotte og populære Øyungen er siste vannet på kanoturen Nordmarka på langs. Det er et flott vann for kanoturer, med små og store øyer, bortgjemte viker og åpne vannflater. Kanoturen over Øyungen er på rundt 2 kilometer fra nord til sør. Det enkleste er nok å gå i land til venstre for den store demningen, hvor det er en gresslette og noen benker. Herfra kan du trille kanoen på fin grusvei i rundt 2 kilometer, for det meste nedoverbakke, til utfartsparkeringen på Skar i Maridalen. Husk å velge grusveien på vestsiden av elva.

TURTIPS

Husk at isen kommer tidlig og ligger lenge helt nord i Nordmarka. Som hovedregel legger isen seg på vannene i oktober og forsvinner ofte ikke før helt mot slutten av mai.

Fugler har hekketid i mai og juni, og ofte finner de reirplasser på store og små øyer eller på skjermede plasser langs bredden. Ta ansvar og hold god avstand og ikke forstyrr fuglene i hekketiden når du er ute og padler. Opplever du mye fugleskrik og nærgående fugler, da er du for tett på!

Bruk allerede etablerte teltplasser og hengekøyeplasser. Ikke slit unødig på naturen ved å lage nye.

Vannet i alle de større innsjøene på denne turen kan drikkes uten filtrering. Fyll gjerne flasker eller vannposer når du er kommet godt ut på vannet. Det er ikke anbefalt å fylle vann i skogsbekker og småelver.

Ta med caps eller hatt med vide bremmer, særlig om sommeren, for å beskytte mot solen. Husk solkrem. Midt ute på vannet er du helt ubeskyttet mot solen.

Respekter fiskereglene, og kjøp fiskekort.

Adkomst med egen bil

Turen starter på Mylla utfartsparkering i Myllavegen i Lunner kommune. Det er en stor utfartsparkering.

Turen avsluttes på Skar utfartsparkering i Maridalsveien på Skar i Maridalen i Oslo. Her er det en stor utfartsparkering.

Adkomst med kollektivtransport

Det går tog og buss til Grua stasjon. Det er rundt 4 kilometer i jevn stigning å gå fra Grua stasjon til Mylla utfartsparkering hvor turen starter.

Det stopper buss på Skar utfartsparkering der turen slutter.

Annonse